Søk

Du er her:

 • Forsiden

Kollektivbransjens innspill til 
NTP 2018–2029:

 

 

 

 

 

 • Kunnskap om teknologiske løsninger for buss frem mot 2025

  Elbusser for bytrafikk vil gi mest klima og miljø for pengene. Biodrivstoffer til dieselmotorer og "biogass" vil være fornybare drivstoffer egnet for busstransport på lengre strekninger. Slik konkluderer forskerne på TØI i en rapport utført på oppdrag for NHO Transport.

 • Sjåførbehovet øker med selvkjørende busser

  Aftenposten hadde 25. juni et større oppslag om et prøveprosjekt med selvkjørende busser i Oslo. I artikkelen ble mange ulike aspekter ved fremtidig bruk av selvkjørende mini-busser for å frakte passasjerer fra boligområder til hovedfartsårer beskrevet, men NHO Transport påpeker, i et innlegg i dagens avis, at mulige konsekvenser for sjåføryrket ikke er berørt.

 • Finn din bedrifts samfunnsbidrag

  Det er nå utviklet en egen kalkulator for beregning av en bedrifts bidrag til samfunnet gjennom ulike skatter og avgifter. Denne er tilgjengelig for NHOs medlemsbedrifter via Arbinn og kan bidra til å synliggjøre bedriftenes betydning for det norske velferdssamfunnet.

 • Veipolitikk som tema under Arendalsuka

  Opplysningsrådet for Veitrafikken arrangerer i samarbeid med noen av sine medlemsorganisasjoner en egen konferanse om fremkommelighet, trafikksikkerhet og klimautfordringer fredag 18. august. Arrangementet inngår i Arendalsukas fyldige program og avholdes i Arendal Bibliotek fra 09.00 til 14.00.

 • Nye retningslinjer for ruteopplysninger

  Kravene til offentliggjøring av ruteopplysninger for persontransport er harmonisert og skjerpet. Hensikten er å gjøre det enklere for kundene å reise kollektivt.

Presseklipp

NHO Transport mener

 • Feil forenkling

  Hvis grensen for merverdiavgiftsregistrering nå blir hevet, vil man ha enda færre virkemidler for å begrense uheldige sider ved kabotasjeordningen.

NHO Transport

Org.nr. 970 168 168

Telefon, e-post
Tlf: 23 08 86 00

E-post: post@transport.no
Postadresse
Postboks 5477
Majorstuen
0305 Oslo
Besøksadresse
Næringslivets hus
Middelthunsgate 27
0368 Oslo
Redaktør: Marit Grøttheim, e-post: marit.grottheim@transport.no