Søk

Du er her:

 • Forsiden

Klikk her
for å lese kollektivbransjens
innspill til NTP 2018–2029.

 

 

 

 

 

 • Rekrutteringsseminar 16. januar 2017: programmet er klart

  Hvor mange nye bussjåfører trengs i dag og de kommende årene? Vi presenterer en fersk landsdekkende undersøkelse av sjåførbehov som Urbanet Analyse har gjort på oppdrag fra NHO Transport. Hvordan skal vi rekruttere de dyktigste til å bli bussjåfør gjennom utdanning og omskolering? Hvordan kan alle involverte aktører bidra til rekrutteringen, så de politiske målene om miljøvennlig mobilitet i by og land kan oppfylles?

 • Velkommen på turbilseminar

  NHO Transports neste turbilseminar avholdes på Thon Hotel Lofoten i Svolvær 19. og 20. januar 2017. Det legges opp til et variert program, og påmeldingsfristen er allerede 15. desember.

 • Budsjettforlik åpner for CO2-fond

  Samarbeids- og regjeringspartiene ble sent lørdag ettermiddag enige om forslag til statsbudsjett for 2017, og dette vil nå få nødvendig flertall ved Stortingets behandling. Enigheten medfører at bevilgningene til kollektivtrafikken øker med 1,5 milliarder, men mesteparten av dette går til tog. Belønningsordningen økes imidlertid med 425 millioner kroner.

 • Vil stramme inn regler for løyvefritak

  Samferdselsdepartementet har i et brev til NHO Transport lovet å revidere retningslinjene for løyvefritak for reiselivsbedrifter. Løyvefritak kan gis av fylkeskommunene, men ordningen har blitt praktisert svært ulikt fra fylke til fylke.

 • Ny miljøveileder og teknologioversikt

  En ny Miljøveileder og teknologioversikt som gir et felles grunnlag for bransjens miljøarbeid er nå klar. Kollektivtrafikkforeningen og NHO Transport er utgivere.

Presseklipp

NHO Transport mener

 • Feil forenkling

  Hvis grensen for merverdiavgiftsregistrering nå blir hevet, vil man ha enda færre virkemidler for å begrense uheldige sider ved kabotasjeordningen.

NHO Transport

Org.nr. 970 168 168

Telefon, faks, e-post
Tlf: 23 08 86 00
Faks: 23 08 86 01
E-post: post@transport.no
Postadresse
Postboks 5477
Majorstuen
0305 Oslo
Besøksadresse
Næringslivets hus
Middelthunsgate 27
0368 Oslo
Redaktør: Marit Grøttheim, e-post: marit.grottheim@transport.no