Søk

Du er her:

 • Forsiden

________________

Lever
Årsoppgave 2017
Klikk her

––––––––––––––––––––––––

 

Kollektivbransjens innspill til 
NTP 2018–2029:

 

 

 

 

 • Foto: Marit Grøttheim

  Obligatorisk alkolås for buss i 2018

  Statens vegvesen har sendt forslag til lovbestemmelse og tilhørende forskrift om innføring av alkolås på høring. Påbudet vil i første omgang gjelde ordinære busser og minibusser, kategori M2 og M3. Kravet vil sannsynligvis tre i kraft i andre halvår 2018.

 • Vil tillate selvkjørende kjøretøyer i Norge

  En ny lov om utprøving av selvkjørende kjøretøyer på veg er foreslått. For kollektivtrafikkens del støtter NHO Transport Samferdselsdepartementets tilnærming. Utprøvingen bør foregå i et samarbeid med fylkeskommunene og busselskapene som har kontrakt med fylkeskommunene.

 • Foto: Statens vegvesen

  Husk belte i buss – uten kan du få bot

  161 busspassasjerer og 10 sjåfører ble ilagt et gebyr på kr 1.500, i Statens vegvesens landsdekkende beltekontroller i buss høsten 2016. Til uka er kontrollørene ute igjen.

 • Støtter endringer på taxisiden

  I desember kom Samferdselsdepartementet med forslag til endringer i Yrkestransportlovens bestemmelser på taxisiden. Høringsfristen var 1. mars, og NHO Transport støtter forslagene til endringer. Disse består av nye regler for samkjøring, heving av aldersgrense for løyve til 75 år og opphevelse av tilslutningsplikten og -retten.

 • Frivillig samarbeid på turbilsiden

  BusGroup Norway ble lansert denne uken og er et samarbeidsnettverk for norske turbilselskaper. Målet er å gjøre den norske bransjen mer konkurransedyktig i forhold til utenlandske aktører ved å tilby en felles skybasert IT-plattform med mange fremtidsrettede funksjoner. I tillegg satser man på et viss salgssamarbeid med sikte på å redusere kostbar tom- eller posisjonskjøring.

Presseklipp

NHO Transport mener

 • Vi ses på www.transport.no

  Har du ikke allerederegistrert deg som gratis abonnent på våre elektroniske nyhetsbrev, er det bare å gå inn på www.transport.no og oppgi e-postadresse. Vi ser frem til å opprettholde en god fremtidig dialog med samtlige av Transportforums lesere via www.transport.no

NHO Transport

Org.nr. 970 168 168

Telefon, faks, e-post
Tlf: 23 08 86 00
Faks: 23 08 86 01
E-post: post@transport.no
Postadresse
Postboks 5477
Majorstuen
0305 Oslo
Besøksadresse
Næringslivets hus
Middelthunsgate 27
0368 Oslo
Redaktør: Marit Grøttheim, e-post: marit.grottheim@transport.no