Søk

Du er her:

 • Forsiden

Klikk her
for å lese kollektivbransjens
innspill til NTP 2018–2029.

 

 

 

 

 

 • Foto: Marit Grøttheim

  Velkommen på høstens turbilseminar

  Høstens turbilseminar avholdes i Næringslivets Hus i Oslo 13. oktober. Seminaret retter seg først og fremst mot turbilsektoren, men representanter for andre medlemsbedrifter er selvsagt også velkomne.

 • Oslobudsjettet: Økt kapasitet i rushtiden krever investeringer

  Byrådet sier de satser på kollektivtrafikken i hovedstaden i budsjettet som legges fram kl. 12 i dag. Mye av kapasitetsøkningen de foreslår ser likevel ut til å komme i stille perioder på døgnet, i følge dagens artikkel i Aftenposten. Kollektivtrafikken må i rushperiodene kunne ta en økning på nærmere 20 prosent reisende som byrådet vil ha over fra privatbil. Det krever investeringer i mer materiell, og NHO Transport forventer at det er tatt høyde for dette i budsjettet.

 • Arbeidstidsordninger i bussbransjen

  Det er utarbeidet en veileder for endringer av skift- og turnuser. I denne veilederen presenteres en arbeidsmåte en har hatt gode erfaringer med, og som forhåpentligvis kan være til hjelp også for andre.

 • Delta på treparts-konferansen i Trondheim

  20. september ble den første av konferansene i regi av Treparts bransjeprogram transport avholdt i Oslo.

 • Foto: Marit Grøttheim

  Tidenes kollektivsatsning i Oslo?

  Miljøpartiet de Grønne har lovet sterk kollektivsatsing i Oslo-budsjettet, som legges frem om få dager. Det poengterte deres nasjonale talsperson Une Aina Bastholm på NRK Dagsnytt 18 den 15. september. I 2015 ble det ikke bevilget ekstra midler til Ruters budsjett.

Presseklipp

NHO Transport mener

 • Feil forenkling

  Hvis grensen for merverdiavgiftsregistrering nå blir hevet, vil man ha enda færre virkemidler for å begrense uheldige sider ved kabotasjeordningen.

NHO Transport

Org.nr. 970 168 168

Telefon, faks, e-post
Tlf: 23 08 86 00
Faks: 23 08 86 01
E-post: post@transport.no
Postadresse
Postboks 5477
Majorstuen
0305 Oslo
Besøksadresse
Næringslivets hus
Middelthunsgate 27
0368 Oslo
Redaktør: Marit Grøttheim, e-post: marit.grottheim@transport.no