Søk

Du er her:

 • Forsiden

 

 

 

Klikk her
for å lese kollektivbransjens
innspill til NTP 2018–2029.

 

 

 

 

 

 • Velkommen på godsmøte

  NHO Transport inviterer representanter fra alle medlemsbedrifter på godssiden til møte fredag 27. januar. Møtet vil hovedsakelig dreie seg om arbeidsgiver-relaterte spørsmål, men felles bransjepolitiske temaer vil også bli berørt.

 • Buss utelatt i stortingsmelding om trafikksikkerhet

  Stortingsmelding 40 vedrørende arbeidet med trafikksikkerhet ble oversendt fra Samferdselsdepartementet sist høst, og Stortingets transport- og kommunikasjonskomite avholdt høringsmøte 10. januar. NHO Transport deltok på møtet, og påpekte blant annet at buss nesten ikke var nevnt i den 87 siders meldingen.

 • Kollektivtrafikk øker mer enn personbilbruk

  Fra 2014 til 2015 var veksten i passasjerkilometer nesten 6 prosent, mens transportarbeidet med personbil økte med knapt 2 prosent i den samme perioden, i følge Statistisk sentralbyrå.

 • Slag med bivirkninger

  Venstres leder Trine Skei Grande hadde et innlegg i DN 27. desember med tittelen "Slaget om det grønne skiftet", hvor hun blant annet hevder at høstens budsjettprosess har vært mer åpen og demokratisk enn tidligere. Den har imidlertid medført en del utfordringer for transportbransjen.

 • Taximarkedet – ikke helt fritt

  Dagens Næringsliv hadde 17. desember en lederartikkel om taximarkedet, hvor man ønsker større mangfold og økt konkurranse ved å fjerne behovsprøvingen og kjøreplikten. Administrerende direktør i NHO Transport, Jon H. Stordrange, påpeker i et svarinnlegg i Dagens Næringsliv 21. desember blant annet at Samferdselsdepartementet nettopp har kommet med andre og bedre forslag til endringer i Yrkestransportloven for å øke konkurransen. Det vil i ettertid også komme nye forslag til endringer av Yrkestransportforskriften.

Presseklipp

NHO Transport mener

 • Feil forenkling

  Hvis grensen for merverdiavgiftsregistrering nå blir hevet, vil man ha enda færre virkemidler for å begrense uheldige sider ved kabotasjeordningen.

NHO Transport

Org.nr. 970 168 168

Telefon, faks, e-post
Tlf: 23 08 86 00
Faks: 23 08 86 01
E-post: post@transport.no
Postadresse
Postboks 5477
Majorstuen
0305 Oslo
Besøksadresse
Næringslivets hus
Middelthunsgate 27
0368 Oslo
Redaktør: Marit Grøttheim, e-post: marit.grottheim@transport.no