Søk

Du er her:

 • Forsiden

Kollektivbransjens innspill til 
NTP 2018–2029:

 

 

 

 

 

 • Fornyelse av allmenngjøringen for gods og turbil

  Tariffnemnda har vedtatt å fornye allmenngjøringen av Transportoverenskomsten og Bussbransjeavtalens turbildel for resten av inneværende tariffperiode. NHO Transport har støttet dette vedtaket.

 • Foto: HMK

  Kraftig økning i bussalget

  Det har vært en økning i nyregistrering av busser fra 970 kjøretøy i 2015 til 1398 i 2016, noe som gir en økning på 44,1 prosent. Salget har ikke vært høyere siden 2011, og så langt i 2017 ligger salget 49 prosent høyere enn på samme tid i fjor. Dette omtales i en større artikkel i Dagens næringsliv i dag.

 • NRK-nyhetene: Vanskelig for ekspressbussene

  NRK hadde et lengre innslag i nyhetene på TV og radio 19. mai om ekspressbussenes utfordringer. Antall passasjerer har blitt redusert med 40 prosent de siste åtte årene, og det er dermed viktig å endre rammebetingelsene før flere ruter blir lagt ned eller får færre avganger.

 • Ingen overraskelser i revidert nasjonalbudsjett 2017

  Finansminister Siv Jensen presenterte innholdet i regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett 11. mai. Det inneholder ingen overraskelser for transportbransjens del.

 • Fragmentert behandling av fremtidige rammebetingelser for viktig næring

  Delingsøkonomiutvalget kom med sin innstilling 6. februar, og høringsfristen er nå passert. NHO Transport er bekymret for at den politiske behandlingen av fremtidige rammebetingelser for drosjebransjen blir fragmentert. Foreningen er heller ikke helt enig i Delingsøkonomiutvalgets definisjon av begrepet delingsøkonomi.

Presseklipp

NHO Transport mener

 • Feil forenkling

  Hvis grensen for merverdiavgiftsregistrering nå blir hevet, vil man ha enda færre virkemidler for å begrense uheldige sider ved kabotasjeordningen.

NHO Transport

Org.nr. 970 168 168

Telefon, faks, e-post
Tlf: 23 08 86 00
Faks: 23 08 86 01
E-post: post@transport.no
Postadresse
Postboks 5477
Majorstuen
0305 Oslo
Besøksadresse
Næringslivets hus
Middelthunsgate 27
0368 Oslo
Redaktør: Marit Grøttheim, e-post: marit.grottheim@transport.no