Søk

Du er her:

 • Forsiden

 

Klikk her
for å lese kollektivbransjens
innspill til NTP 2018–2029.

 

 

 

 

 

 • Brudd i godsforhandlingene

  Arbeidstakerorganisasjonene erklærte brudd i forhandlingene om ny Transportoverenskomst kl 14.30 i ettermiddag, fredag 27. mai. Partene hadde da forhandlet i to dager, og oppgjøret går nå til mekling.

 • Foto: Marit Grøttheim

  NAV digitaliserer sykefraværsoppfølgingen

  NAV har under utvikling en digital løsning for sykemeldinger og oppfølging av disse. Det skal sikres bedre samhandling mellom de fire hovedaktørene; den sykemeldte, legen, arbeidsgiver og NAV.

 • Foto: Ida Kristiansen

  Forhandlingsstart i godsoppgjøret

  NHO Transport møtte i dag, torsdag 26. mai, representanter fra arbeidstakerorganisasjonene Norsk Transportarbeiderforbund og Yrkestrafikkforbundet til første dag med forhandlinger i godsoppgjøret.

 • Tiltak mot juks ved førerprøve

  Omfanget og mulige fremgangsmåter ved juksing til førerprøven ble dokumentert via en omfattende reportasje i NRK i slutten av april. På bakgrunn av reportasjen i NRK sendte NHO Transport dagen etter et brev til Vegdirektoratet, hvor foreningen ba om et snarlig møte for å diskutere hva som kunne gjøres for å redusere mulighetene for juks.

 • Manglende erfaring med vinterføre gir høy risiko for ulykker

  Utenlandske tunge godsbiler har tre ganger høyere risiko for å bli involvert i eneulykker som norske tunge godsbiler, dobbelt så stor risiko for møteulykker, og nesten dobbelt så stor risiko for kollisjon med et kjøretøy som kjører i samme retning. Dette viser en ny rapport fra Transportøkonomisk institutt.

Presseklipp

NHO Transport mener

 • Feil forenkling

  Hvis grensen for merverdiavgiftsregistrering nå blir hevet, vil man ha enda færre virkemidler for å begrense uheldige sider ved kabotasjeordningen.

NHO Transport

Org.nr. 970 168 168

Telefon, faks, e-post
Tlf: 23 08 86 00
Faks: 23 08 86 01
E-post: post@transport.no
Postadresse
Postboks 5477
Majorstuen
0305 Oslo
Besøksadresse
Næringslivets hus
Middelthunsgate 27
0368 Oslo
Redaktør: Marit Grøttheim, e-post: marit.grottheim@transport.no