Søk

Du er her:

 • Forsiden

 

Stilling ledig: 
Se utlysning her

 

Kollektivbransjens innspill til 
NTP 2018–2029:

 

 

 

 

 

 • Høring om Nasjonal transportplan

  NHO Transport deltok på høringsmøte om forslag til ny Nasjonal transportplan i Stortingets Transport- og kommunikasjonskomité 26. april. Det ble blant annet reist spørsmål om ekspressbussenes situasjon.

 • Møte med samferdselsministeren om sikkerhet

  Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen hadde invitert transportbransjen til et møte om sikkerhet mandag 24. april. Bakgrunnen var de siste måneders terrorangrep i europeiske byer, hvor tunge kjøretøy har vært benyttet.

 • Regjeringen vil endre ansvaret for kollektivtilbudet

  Storbyene kan overta ansvaret for kollektivtrafikken fra fylkeskommunene etter gitte kriterier. Det er et av forslagene kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner presenterte i forbindelse med kommune- og regionreformen.

 • Positive signaler i Nasjonal transportplan

  Regjeringen la i dag frem Stortingsmelding om ny Nasjonal transportplan for 2018 til 2029. Denne inneholder en sterk satsing på utbygging og vedlikehold av vei og jernbane. Meldingen gir også positive signaler med hensyn til regional og lokal kollektivtrafikk, men disse er lite konkrete og forpliktende.

 • Sett av 14. juni i kalenderen

  NHO Transport avholder årets generalforsamling 14. juni klokken 15.30. i Næringslivets Hus på Majorstuen. Klokken 11.00 samme dag avholdes et seminar, som er åpent for alle. Temaet for dette er "Nasjonal transportplan, regionreformen og klimamålenes betydning for kollektivtrafikken". Leder for Stortingets Transport- og kommunikasjonskomité, Nikolai Astrup, vil være blant foredragsholderne. I tillegg vil både politikere på ulike nivå og bransjerepresentanter gi sine synspunkter på problemstillingene.

Presseklipp

NHO Transport mener

 • Feil forenkling

  Hvis grensen for merverdiavgiftsregistrering nå blir hevet, vil man ha enda færre virkemidler for å begrense uheldige sider ved kabotasjeordningen.

NHO Transport

Org.nr. 970 168 168

Telefon, faks, e-post
Tlf: 23 08 86 00
Faks: 23 08 86 01
E-post: post@transport.no
Postadresse
Postboks 5477
Majorstuen
0305 Oslo
Besøksadresse
Næringslivets hus
Middelthunsgate 27
0368 Oslo
Redaktør: Marit Grøttheim, e-post: marit.grottheim@transport.no