Søk

Du er her:

  • Forsiden
  • > NHO: Arbeidsgiverkurs høsten 2011

Kollektivbransjens innspill til 
NTP 2018–2029:

 

 

 

 

 

NHO: Arbeidsgiverkurs høsten 2011

Tips en venn om denne artikkelen

Start: 08.11.2011

NHOs advokater og forhandlere arrangerer denne høsten 4 kurs i Oslo innenfor tariff- og personaljus.

Målgruppe er medarbeidere som på vegne av bedriften håndterer personalsaker, forhandler med de tillitsvalgte om lønn, arbeidstid, omstillinger mv.

28. september: Lokale forhandlinger
Kurset tar utgangspunkt i spillereglene i tariffavtalene om lokale forhandlinger og hvordan forhandlingsprosesser med de tillitsvalgte gjennomføres i praksis.
>> Gå til Næringslivets Skole for mer informasjon og påmelding

12. oktober: Bedriften og de tillitsvalgte
Kurset tar for seg Hovedavtalens regler om forholdet mellom bedriften og de tillitsvalgte, rettigheter og plikter, informasjon samt opprettelse og oppsigelse av lokale avtaler/særavtaler.
>> Gå til Næringslivets Skole for mer informasjon og påmelding

20. oktober: Oppsigelse og avskjed grunnet arbeidstakers forhold
Kurset vil gjennomgå en rekke typetilfeller av arbeidstakers forhold som kan medføre konsekvenser for arbeidsforholdet.
>> Gå til Næringslivets Skole for mer informasjon og påmelding

8. november: Rettigheter og plikter ved sykefravær
Kurset tar sikte på å gi arbeidsgiver informasjon om hvilke rettigheter og plikter arbeidsgiver har ved arbeidstakers sykdom og sykefravær. 
>> Gå til Næringslivets Skole for mer informasjon og påmelding  

Se alle aktiviteter

NHO Transport

Org.nr. 970 168 168

Telefon, e-post
Tlf: 23 08 86 00

E-post: post@transport.no
Postadresse
Postboks 5477
Majorstuen
0305 Oslo
Besøksadresse
Næringslivets hus
Middelthunsgate 27
0368 Oslo
Redaktør: Marit Grøttheim, e-post: marit.grottheim@transport.no