Søk

Du er her:

Kollektivbransjens innspill til 
NTP 2018–2029:

 

 

 

 

 

Arbeidstiden for fast ansatte uten skiftplan kan utlignes

Tips en venn om denne artikkelen

Publisert: 23.10.2014
LO har nå trukket det søksmål Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) reiste for Arbeidsretten i juni. NTF krevde dom for at arbeidsgivere ikke kunne bruke utligningsbestemmelsen i Bussbransjeavtalen § 4.2 for fast ansatte uten skiftplan (FAUS), med mindre disse hadde en arbeidsplan som viste "den ansattes daglige og ukentlige arbeidstid, hvile- og spisepauser samt ukentlig fritid".

Etter som en FAUS har som oppgave å supplere det normale arbeidskraftbehovet i bedriften, foreligger det ingen slik detaljert plan. NHO Transport har ment at ordlyden i BBA § 4.4 siste ledd er klar. Det fremgår av denne at det er tilstrekkelig at det utarbeides en arbeids- og fridagsplan, og at en FAUS skal varsles så tidlig som mulig. I praksis ville Norsk Transportarbeiderforbunds forståelse gjort det umulig å utligne arbeidstiden for en FAUS, noe som igjen ville undergrave hele ordningen.

Etter at NHO inngav et grundig tilsvar, der også tariffhistorikken ble gjennomgått, fant LO det tjenlig å trekke saken. Det er således ikke lenger tvil om at NHO Transports forståelse her skal legges til grunn.

Avslutningsvis bemerkes at Norsk Transportarbeiderforbund har varslet at de vil komme tilbake til saken i neste tariffoppgjør.

NHO Transport

Org.nr. 970 168 168

Telefon, e-post
Tlf: 23 08 86 00

E-post: post@transport.no
Postadresse
Postboks 5477
Majorstuen
0305 Oslo
Besøksadresse
Næringslivets hus
Middelthunsgate 27
0368 Oslo
Redaktør: Marit Grøttheim, e-post: marit.grottheim@transport.no