Søk

Du er her:

Kollektivbransjens innspill til 
NTP 2018–2029:

 

 

 

 

 

Arbeidsrett

Tips en venn om denne artikkelen

Fagansvarlig

Johannes Straume

Advokat / forhandler
T: 23 08 86 04M: 950 14 530

Arbeidsrett

 • Arbeidstiden for fast ansatte uten skiftplan kan utlignes

  LO har nå trukket det søksmål Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) reiste for Arbeidsretten i juni. NTF krevde dom for at arbeidsgivere ikke kunne bruke utligningsbestemmelsen i Bussbransjeavtalen § 4.2 for fast ansatte uten skiftplan (FAUS), med mindre disse hadde en arbeidsplan som viste "den ansattes daglige og ukentlige arbeidstid, hvile- og spisepauser samt ukentlig fritid".

 • Klokke. Foto: Marit Grøttheim

  Fullt medhold i arbeidsretten

  Flere forsinkelser på over ti minutter i løpet av en dag skal ikke regnes som separate hendelser, slår arbeidsretten fast. På samme måte finnes det ikke holdepunkter for at flere forsinkelser under ti minutter kan slås sammen til å bli en forsinkelse på over ti minutter.

 • Nytt medlemstilbud: Bistand innen kontraktsrett

  NHO Transport tilbyr nå våre medlemmer rimelig juridisk bistand innen kontraktsrett. Dette gjelder for eksempel bistand knyttet til leierett eller fortolkning av løpende anbudskontrakter.

 • Veileder om innføring av flåtestyringssystemer

  Innføring av elektroniske styringssystemer på arbeidsplassen reiser en rekke spørsmål som bedriften må ta stilling til. NHO har utviklet en praktisk veileder for bedrifter som ønsker å innføre elektroniske styringsverktøy, og NHO Transport har spesielt sett på spørsmål som kan dukke opp i forbindelse med bruk av flåtestyringssystemer i bussbransjen.

 • Medlemstilbud: Nye kurs i arbeidsrett

  NHO Transport tilbyr nå et nyutviklet kurstilbud til våre medlemmer. Vi arrangerer i høst to kurs innenfor arbeidsrett der tema blir henholdsvis "Oppsigelse og avskjed grunnet arbeidstakers forhold" og "Senior arbeidstakere – om pensjonsreformen og AFP".

NHO Transport

Org.nr. 970 168 168

Telefon, e-post
Tlf: 23 08 86 00

E-post: post@transport.no
Postadresse
Postboks 5477
Majorstuen
0305 Oslo
Besøksadresse
Næringslivets hus
Middelthunsgate 27
0368 Oslo
Redaktør: Marit Grøttheim, e-post: marit.grottheim@transport.no