Søk

Du er her:

Kollektivbransjens innspill til 
NTP 2018–2029:

 

 

 

 

 

Fullt medhold i arbeidsretten

Tips en venn om denne artikkelen

Publisert: 05.05.2014
Flere forsinkelser på over ti minutter i løpet av en dag skal ikke regnes som separate hendelser, slår arbeidsretten fast. På samme måte finnes det ikke holdepunkter for at flere forsinkelser under ti minutter kan slås sammen til å bli en forsinkelse på over ti minutter.

Arbeidsretten frifant enstemmig NHO i sak for arbeidsretten der Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) hevdet at Bussbransjeavtalens § 4.6 var slik å forstå at det ved flere forsinkelser på over 10 minutter samme dag skulle foretas separate avrundinger opp til nærmeste halvtime for hver av forsinkelsene. NTFs forståelse ville ha ledet til at to separate forsinkelser på 11 minutter, altså på totalt 22 minutter, skulle rundes opp til en time.

Arbeidsretten avviste dette, og la til grunn at forsinkelsene skulle sees samlet – slik NHO hadde anført. Arbeidsretten uttalte bl.a. følgende:

"Den overtid som oppstår som følge av forsinkelser er dels kompensert gjennom timelønnen for forsinkelse inntil 10 minutter, og dels ved overtidsbetaling for forsinkelse på 10 minutter og mer. En samlet beregning av forsinkelser på 10 minutter og derover samsvarer etter rettens syn også best med formålet med bestemmelsen. Formålet med bestemmelsen i § 4.6 sjette ledd er å godtgjøre for tap av fritid på 10 minutter og derover. Ved at flere forsinkelser i skiftet summeres, og godtgjøres i henhold til avrundingsregelen i fjerde ledd, kompenseres sjåføren for arbeid ut over fastsatt arbeidsplan. Dersom to adskilte forsinkelser hver på for eksempel 11 minutter skulle godtgjøres separat, vil det innebære en overkompensasjon ved at det godtgjøres med én times overtidsgodtgjørelse for 22 minutter overtid. Til sammenlikning er det ikke bestridt at 22 minutter forsinkelse på samme del av skiftet eller inn mot ulønnet pause gir 30 minutter overtid. Sammenhengen i regelverket underbygger derfor også den forståelse Arbeidsretten er kommet til."

Arbeidsretten avfeide også NTFs subsidiære anførsel om at flere forsinkelser på mindre enn 10 minutter kunne legges sammen for å få en forsinkelse på mer enn 10 minutter:

"Det finnes ingen holdepunkter i tariffhistorien eller i praksis i bransjen for en slik summeringsregel LO gjør gjeldende."

NHO Transport

Org.nr. 970 168 168

Telefon, e-post
Tlf: 23 08 86 00

E-post: post@transport.no
Postadresse
Postboks 5477
Majorstuen
0305 Oslo
Besøksadresse
Næringslivets hus
Middelthunsgate 27
0368 Oslo
Redaktør: Marit Grøttheim, e-post: marit.grottheim@transport.no