Søk

Du er her:

Kollektivbransjens innspill til 
NTP 2018–2029:

 

 

 

 

 

Nytt medlemstilbud: Bistand innen kontraktsrett

Tips en venn om denne artikkelen

Publisert: 18.02.2013
NHO Transport tilbyr nå våre medlemmer rimelig juridisk bistand innen kontraktsrett. Dette gjelder for eksempel bistand knyttet til leierett eller fortolkning av løpende anbudskontrakter.

Hvilke saker som vil dekkes av den nye ordningen, vil avhenge av kapasiteten i avdelingen og omfanget og karakteren av den enkelte sak, og må vurderes av NHO Transport i hvert enkelt tilfelle. Hvis saken medfører en rettslig prosess, må prosedyreoppdrag vurderes i den enkelte sak.

Prisen for kontraktsrettslig bistand er satt til kroner 900.- pluss merverdiavgift per time, noe som utgjør omkring halvparten av ordinær sats. Offentlig gebyrer og eventuelle idømte saksomkostninger til motparten dekkes ikke.

Tvister hvor en medlemsbedrift er motpart eller hvor det kan være en interessemotsetning gis det ikke bistand til.

Vi minner samtidig om at medlemmer i NHO Transport har rett til gratis rådgivning i tariff og individuelle saker på arbeidsrettens område fra landsforeningens to advokater. Vi bistår også gjerne med bedriftsinterne kurs for medlemsbedrifter.
 

Fagansvarlig

Johannes Straume

Advokat / forhandler
T: 23 08 86 04M: 950 14 530

NHO Transport

Org.nr. 970 168 168

Telefon, e-post
Tlf: 23 08 86 00

E-post: post@transport.no
Postadresse
Postboks 5477
Majorstuen
0305 Oslo
Besøksadresse
Næringslivets hus
Middelthunsgate 27
0368 Oslo
Redaktør: Marit Grøttheim, e-post: marit.grottheim@transport.no