Søk

Du er her:

  • Forsiden
  • > Bedre rettigheter for kollektivreisende

Kollektivbransjens innspill til 
NTP 2018–2029:

 

 

 

 

 

Holdeplass med ventende passasjerer.
Ved forsinkelser i kollektivtilbudet har passasjerene fått bedre rettigheter. Foto: Marit Grøttheim

Bedre rettigheter for kollektivreisende

Tips en venn om denne artikkelen

Publisert: 05.04.2016
Transportklagenemndas mandat er utvidet til å omfatte klager på kollektivtransport – det vil si buss, sporvei, tunnelbane og forstadsbane.

Hvis det er forhold man ønsker å klage på, henvender man seg først skriftlig til tjenesteleverandør for å prøve å løse saken i minnelighet. Går ikke det, kan man sende saken til Transportklagenemnda. Nemndas arbeid  er regulert gjennom Forskrift om klagenemnd for passasjertransport (transportklagenemndforskriften).

I styret for nemnda sitter en representant for hvert av transportområdene – kollektiv, tog og fly. NHO Transport og Spekter deler på å representere kollektivtransporten, og Jofri Lunde, næringspolitisk sjef i NHO Transport, er en del av styret. I løpet av 2016 skal styret ytterligere utvides med en representant fra sjøtransportsektoren. Styret deler seg i nemnder etter fagfelt, og nemndene behandler klagene.

 

Kollektivbransjens egen reisegaranti

I 2009 signerte NHO Transport og Kollektivtrafikkforeningen en egen bransjeavtale om reisegaranti, som ble fornyet i 2015. Denne garantien er tatt i bruk i hele landet. Reisegarantien er kundenes garanti for at de kommer frem i rett tid. Den gir også klare rettigheter ved eventuelle forsinkelser eller annen svikt i kollektivtilbudet. 

NHO Transport

Org.nr. 970 168 168

Telefon, e-post
Tlf: 23 08 86 00

E-post: post@transport.no
Postadresse
Postboks 5477
Majorstuen
0305 Oslo
Besøksadresse
Næringslivets hus
Middelthunsgate 27
0368 Oslo
Redaktør: Marit Grøttheim, e-post: marit.grottheim@transport.no