Søk

Du er her:

Kollektivbransjens innspill til 
NTP 2018–2029:

 

 

 

 

 

Bane

 • Bedre rettigheter for kollektivreisende

  Transportklagenemndas mandat er utvidet til å omfatte klager på kollektivtransport – det vil si buss, sporvei, tunnelbane og forstadsbane.

 • Nytt medlemstilbud: Bistand innen kontraktsrett

  NHO Transport tilbyr nå våre medlemmer rimelig juridisk bistand innen kontraktsrett. Dette gjelder for eksempel bistand knyttet til leierett eller fortolkning av løpende anbudskontrakter.

 • Kurs i forhandlingsledelse - NB! Avlyst

  NHO Transport kan i samarbeid med Handelshøyskolen BI, Avdeling Executive Short Programmes, tilby et bransjeinternt to-dagers kurs innen forhandlingsledelse. Programmet er beregnet for både ledere og mellomledere i medlemsbedriftene, og kurset skal gjøre deltakerne bedre i stand til å gjennomføre vellykkede forhandlinger med arbeidstakerorganisasjonene og kjøpere av bransjens tjenester som fylkeskommunale administrasjonsselskaper, turoperatører og bedrifter med behov for varetransport.

 • Møte i Arbeidsgiverforum

  NHO Transport inviterer alle interesserte medlemmer til et nytt møte i Arbeidsgiverforum i Næringslivets Hus i Oslo, torsdag 14. februar. Under møtet vil vi bl.a. se på overtidsproblematikk og også gå inn på en helt ny Høyesterettsavgjørelse knyttet til såkalt "kontroll og overvåkning".

 • Kollektivtrafikkprisen 2012 tildelt Bybanen

  Bybanen i Bergen er vinner av Kollektivtrafikkprisen 2012. Skyss og aktørene Statens vegvesen, Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune gjennom samarbeidet Bergensprogrammet tildeles prisen for 2012.

 • Lei av å stå i kø i Stavanger

  På NHOs kollektivtrafikkonferanse nylig fortalte konsernsjef Kjetil Førsvoll i Boreal Transport om et stadig økende problem med forsinkelser og kø i Stavanger. Næringslivet er lei av å vente, og Boreal har sammen med andre aktører foreslått å bygge og drifte en bybane.

 • NHO inviterer til regionale kollektivtransportseminarer

  Den sterke befolkningsøkningen i sentrale byområder vil stille nye krav til samferdselssektoren og utformingen av en ny kollektivtransportpolitikk. For å sette søkelyset på kollektivutfordringene i fem byområder arrangerer NHOs regionkontorer og NHO Transport i Troms, Rogaland, Trøndelag, Hordaland og Buskerud kollektivtransportseminarer hvor fokuset er "Kollektivtrafikkens rolle i Nasjonal transportplan 2014-2023".

 • Søk SkatteFUNN før 1. september!

  SkatteFUNN gir støtte til forskning og utvikling i norske bedrifter gjennom en rettighetsbasert skattefradragsordning. Søker du før 1. september garanteres ferdigbehandling i løpet av året.

 • Dugnad for kollektivtrafikken

  Administrerende direktør i NHO Transport, Jon H. Stordrange, ønsker en kollektivdugnad eller et samlet kollektivløft for å redusere fremtidens miljø- og trengselsproblemer. Dette fremkommer i et lengre innlegg i Dagens Næringsliv i begynnelsen av august. I innlegget skisseres også fire viktige premisser for en vellykket kollektivsatsing.

 • Flere og mer fornøyde kunder

  NHO Transport og Kollektivtrafikkforeningen presenterte i dag rapporten "Flere og mer fornøyde kunder – Kollektivtransport for å møte framtidens transportutfordringer" for samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa.

1 | 2
Viser fra 1 til 10 av totalt 15 artikler

NHO Transport

Org.nr. 970 168 168

Telefon, e-post
Tlf: 23 08 86 00

E-post: post@transport.no
Postadresse
Postboks 5477
Majorstuen
0305 Oslo
Besøksadresse
Næringslivets hus
Middelthunsgate 27
0368 Oslo
Redaktør: Marit Grøttheim, e-post: marit.grottheim@transport.no