Søk

Du er her:

  • Forsiden
  • > Flere og mer fornøyde kunder

Kollektivbransjens innspill til 
NTP 2018–2029:

 

 

 

 

 

Statsråd Kleppa med rapporten
Statsråd Kleppa med rapporten "Flere og mer fornøyde kunder". Øvrige f.v.: Terje Sundfjord og Jon H. Stordrange fra NHO Transport, Tom Alex Hagen, prosjektleder for Kollektivtransportprosjektet i Samferdselsdepartementet og Erik Gundersen, Jofri Lunde og Siv Wiken fra Kollektivtrafikkforeningen. (Foto: Marit Grøttheim)

Flere og mer fornøyde kunder

Tips en venn om denne artikkelen

Publisert: 21.02.2012
NHO Transport og Kollektivtrafikkforeningen presenterte i dag rapporten "Flere og mer fornøyde kunder – Kollektivtransport for å møte framtidens transportutfordringer" for samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa.

Dobling av antall kollektivreiser

Sterk økning i befolkning og reisebehov tilsier at det bør planlegges for en dobling av antall kollektivreiser innen 2030, for å bedre framkommeligheten for næringslivets transporter og for å redusere utslippene til miljøet lokalt og globalt.  Dette var hovedbudskapet når NHO Transport og Kollektivtrafikkforeningen presenterte rapporten "Flere og mer fornøyde kunder – Kollektivtransport for å møte framtidens transportutfordringer" hos samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa i dag. Samferdselsministeren  understreket at rapporten "Flere og mer fornøyde kunder " vil være et  viktig bidrag i departementets eget arbeid med den nasjonale kollektivtransportstrategien.

Det er nærmest tverrpolitisk enighet om at kollektivtransporten i byområdene må styrkes hvis målene som er satt når det gjelder miljø, transportavvikling og et levende bysentrum skal nås. Samtidig er det viktig å ha et transporttilbud i mindre kommuner og distriktskommuner som gjør at alle grupper av befolkningen kan delta i sosiale aktiviteter selv om de ikke har tilgang til bil.

”Flere og mer fornøyde kunder – Kollektivtransport for å møte framtidens transportutfordringer" viser at det vil være fullt mulig å få en halv milliard nye reiser i kollektivtrafikken.
 
Som grunnlag for et kvalitativt bedre kollektivtilbud og en effektivisering av kollektivtransporten foreslås følgende fem strategier:

  1. Enklere kollektivtransport
  2. Økt kompetanse
  3. Mest og best mulig kollektivtrafikk for pengene
  4. Langsiktig planlegging og tilrettelegging
  5. Helhetlig virkemiddelbruk

Utviklingsprogram for kollektivtransporten

I tillegg til forslag til ny politikk for kollektivtrafikken inneholder også rapporten et utviklingsprogram for kollektivtransporten. Aktørene innen kollektivtransportbransjen kan selv gjøre mye for å forbedre og markedsorientere sine tilbud, men økt satsing på kollektivtransport krever at flere aktører spiller på lag. Staten, fylkeskommunene og kommunene har virkemidler som må ses i sammenheng – og i sammenheng med tiltak og virkemidler i regi av hovedaktørene innen bransjen. Kollektivtrafikkforeningen og NHO Transport vil derfor invitere parter som NSB, Jernbaneverket og Statens vegvesen med i et samarbeid om utviklingsprogrammet for en bedre kollektivtrafikk.

Om rapporten

Rapporten er utarbeidet av en styringsgruppe med representanter fra de to foreningene, med bistand fra Urbanet Analyse.

Klikk her for å laste ned rapporten.

NHO Transport

Org.nr. 970 168 168

Telefon, e-post
Tlf: 23 08 86 00

E-post: post@transport.no
Postadresse
Postboks 5477
Majorstuen
0305 Oslo
Besøksadresse
Næringslivets hus
Middelthunsgate 27
0368 Oslo
Redaktør: Marit Grøttheim, e-post: marit.grottheim@transport.no