Søk

Du er her:

  • Forsiden
  • > Lei av å stå i kø i Stavanger

Kollektivbransjens innspill til 
NTP 2018–2029:

 

 

 

 

 

Lei av å stå i kø i Stavanger

Tips en venn om denne artikkelen

Publisert: 15.11.2012
På NHOs kollektivtrafikkonferanse nylig fortalte konsernsjef Kjetil Førsvoll i Boreal Transport om et stadig økende problem med forsinkelser og kø i Stavanger. Næringslivet er lei av å vente, og Boreal har sammen med andre aktører foreslått å bygge og drifte en bybane.

Køkostnadene er store og de øker

Boreal sliter med at 4 av 10 busser er mer enn 3 minutter forsinket i rushtiden, i gjennomsnitt 7 minutter Bussenes hastighet i rushtiden har gått ned fra 25,5 km/t i 2011 til 24 km/t i 2012. Dette betyr 12 busser og 17 sjåfører ekstra.

Køkostnaden på Nord-Jæren er allerede i dag ca. 685 millioner kroner per år. Hvis dagens rammebetingelser legges til grunn, vil køkostnaden øke med 35 prosent fra 2010 til 2030. Dvs. at køkostnaden på Nord-Jæren vil være ca. 905 millioner kroner per år i 2030.

Framkommelighet viktigst

- Det viktigste vi kan gjøre for kollektivtrafikken på kort sikt er å øke framkommeligheten, understreket Kjetil Førsvoll (bildet).

Dette kan gjøres med et bredt spekter av virkemidler. Kollektivtrafikken må bli enklere med å satse på:

  • Innfartsparkering ved hovedårene og knutepunkt
  • «Sømløs» overgang mellom transportmidler (båt-buss, buss-tog, bil-tog, etc.)
  • Billetteringssystem som er intuitivt selv for sporadisk reisende
  • Faste og forutsigbare rutetider (eks.: avgang hver hele time og deretter hvert 10. min.)
  • Bruke restriktive tiltak som køprising og parkeringsrestriksjoner

Byutvikling

- Det må satses mer på samordnet areal- og transportplanlegging. Det må skje en fortetting av arbeidsplasser og boliger nær kollektivtraséer, og vi må få et regionalt samarbeid om boligutbygging. Kollektivtransportløsningen som velges må duge også i 2050, sa Førsvoll.

Vil bygge bybane

Sammen med andre næringslivsaktører er Boreal lei av å vente på politikerne. Sammen med blant andre Skanska og Siemens tilbyr Boreal seg både å bygge og drifte en første trasé i bybanen fra Gausel stasjon til flyplassen på Sola. Prislappen er kalkulert til 2,8 milliarder kroner og gruppen bygger på regnestykker som viser at det er realistisk å regne med 31.000 daglige reisende. Aktørene regner med å ha banen klar om fire år.

NHO Transport

Org.nr. 970 168 168

Telefon, e-post
Tlf: 23 08 86 00

E-post: post@transport.no
Postadresse
Postboks 5477
Majorstuen
0305 Oslo
Besøksadresse
Næringslivets hus
Middelthunsgate 27
0368 Oslo
Redaktør: Marit Grøttheim, e-post: marit.grottheim@transport.no