Søk

Du er her:

Kollektivbransjens innspill til 
NTP 2018–2029:

 

 

 

 

 

Film om redning og beredskap ved alvorlige bussulykker

Tips en venn om denne artikkelen

NHO Transport har laget en film som tar for seg redningsarbeid og kriseberedskap ved alvorlige bussulykker. Filmen tar blant annet opp hvordan redningsarbeidet organiseres ved en ulykke, og hvilket ansvar sjåføren og ledelsen i trafikkselskapet har. Filmen ble laget i 2002, men er fortsatt aktuell.

Hva skjer når en alvorlig bussulykke inntreffer? Hvordan er varslings- og utrykningsprosedyrene hos politi, ambulanse/sykehus, brann- og redningsvesen? Hvordan organiseres redningsarbeidet? Hvilke påkjenninger utsettes passasjerene og de pårørende for? Hvilken akuttmedisinsk behandling utføres? Hvorfor er psykisk førstehjelp viktig? Hvilket ansvar har sjåføren - og ledelsen i trafikkselskapet? Hva med media - er et pågående og kritisk pressekorps en trussel?

Disse og andre sentrale spørsmål  er tema i denne realistiske og tankevekkende filmen, som tar for seg redningsarbeid og kriseberedskap ved alvorlige bussulykker.

Bakgrunnen for filmen er en realistisk redningsøvelse som ble gjennomført i Maridalen utenfor Oslo i juni 2002. NHO Transport sto som hovedarrangør for øvelsen som var planlagt og gjennomført i samarbeid med Oslo Politidistrikt, Ambulansetjenesten i Oslo og Brann- og redningsetaten i Oslo.

Filmen (DVD) er gratis, og kan bestilles her.

*) Transportbedriftenes Landsforening (TL) skiftet navn til NHO Transport 1. februar 2011.

NHO Transport

Org.nr. 970 168 168

Telefon, e-post
Tlf: 23 08 86 00

E-post: post@transport.no
Postadresse
Postboks 5477
Majorstuen
0305 Oslo
Besøksadresse
Næringslivets hus
Middelthunsgate 27
0368 Oslo
Redaktør: Marit Grøttheim, e-post: marit.grottheim@transport.no