Søk

Du er her:

Kollektivbransjens innspill til 
NTP 2018–2029:

 

 

 

 

 

Bestillingstransport

 • Landets yngste bussjåfør

  Rune Gustavsen (18) fra Våler videregående skole avla i går førerprøven for buss som landets yngste. Rune er lærling hos Unibuss på Lillestrøm, og gleder seg nå til å jobbe som bussjåfør.

 • Flere bussjåførlærlinger

  Som en prøveordning er det nå mulig å bli bussjåførlærling etter Vg2 Transport og logistikk, og elevene skal snart velge lærebedrift. NHO Transport har derfor laget en egen brosjyre, som sammen med busslappen.no gir informasjon om bussjåføryrket. Vi har også invitert passasjerene til å dele sin beste busshistorie på busslappen.no.

 • Forskrift om sikring av barn i buss vedtatt

  Samferdselsdepartementet har fastsatt en forskrift som pålegger kommuner og fylkeskommuner å sørge for at alle skoleelever med rett til skoleskyss har tilgang på sitteplass med setebelte i skolebussen. Forskriften vil gjelde fra 1. juli 2013.

 • Sikkerhet og beredskap i fokus

  Forenkling, inkludering og oppfølging er viktige stikkord for beredskapsarbeidet i Telemark Bilruter. - Og ikke minst er det viktig at alle administrativt ansatte er godt kjent med konsernets beredskapsplan dersom en alvorlig ulykke skulle inntreffe, understreker disponent Svein Olav Straand.

 • NHO inviterer til regionale kollektivtransportseminarer

  Den sterke befolkningsøkningen i sentrale byområder vil stille nye krav til samferdselssektoren og utformingen av en ny kollektivtransportpolitikk. For å sette søkelyset på kollektivutfordringene i fem byområder arrangerer NHOs regionkontorer og NHO Transport i Troms, Rogaland, Trøndelag, Hordaland og Buskerud kollektivtransportseminarer hvor fokuset er "Kollektivtrafikkens rolle i Nasjonal transportplan 2014-2023".

 • Utreder bussjåførens ansvar for sikring av barn

  Samferdselsdepartementet har nylig gitt Vegdirektoratet i oppdrag å utrede bussjåførers ansvar for sikring av barn under 15 år. NHO Transport, Politidirektoratet og arbeidstakerorganisasjonene er i den forbindelse invitert til et møte med direktoratet.

 • Støtte til kompetanseheving

  Søk om penger til kurs på arbeidsplassen gjennom Program for basiskompetanse i arbeidslivet. Vox lyser ut midler til kurs i grunnleggende lesing, skriving, regning og data. Søknadsfrist er 15. november 2012.

 • Søk SkatteFUNN før 1. september!

  SkatteFUNN gir støtte til forskning og utvikling i norske bedrifter gjennom en rettighetsbasert skattefradragsordning. Søker du før 1. september garanteres ferdigbehandling i løpet av året.

 • Klart ja-flertall i bussavstemningen

  Det ble et klart ja-flertall i avstemningen om resultatet i tariffoppgjøret på bussiden. Hele 76,6 prosent av medlemmene som avga stemme i de fire forbundene Norsk Transportarbeiderforbund, Yrkestrafikkforbundet, Fagforbundet og Norsk Jernbaneforbund, stemte ja.

 • Uenighet om åpning av Oslofjordtunnelen

  Etter flere måneders stengning, planlegger Statens vegvesen å åpne Oslofjordtunnelen for store kjøretøyer i midten av juni. Brannsjefen i Søndre Follo vurderer imidlertid pålegg om å holde tunnelen stengt for store kjøretøyer inntil Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har vurdert brannsjefens krav.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Viser fra 11 til 20 av totalt 58 artikler

NHO Transport

Org.nr. 970 168 168

Telefon, e-post
Tlf: 23 08 86 00

E-post: post@transport.no
Postadresse
Postboks 5477
Majorstuen
0305 Oslo
Besøksadresse
Næringslivets hus
Middelthunsgate 27
0368 Oslo
Redaktør: Marit Grøttheim, e-post: marit.grottheim@transport.no