Søk

Du er her:

Kollektivbransjens innspill til 
NTP 2018–2029:

 

 

 

 

 

Bestillingstransport

 • Prøveprosjekt for rekruttering av bussjåfører fra fylte 18 år

  Det skal settes i gang et prøveprosjekt for rekruttering av bussjåfører etter samme som modell som man utdanner yrkessjåfører for godssektoren. Det innebærer at man kan starte å utdanne bussjåfører fra fylte 18 år.

 • Flere og mer fornøyde kunder

  NHO Transport og Kollektivtrafikkforeningen presenterte i dag rapporten "Flere og mer fornøyde kunder – Kollektivtransport for å møte framtidens transportutfordringer" for samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa.

 • Stort engasjement på tariffkonferanse

  NHO Transport avholdt tariffkonferanse for medlemsbedriftene i Trondheim 15. februar. Både de formelle og praktiske sider ved vårens oppgjøret ble gjennomgått, og arbeidet så langt ble beskrevet. I tillegg ble forventede krav fra arbeidstakersiden og mulige krav fra arbeidsgiversiden diskutert, noe som skapte et sterkt engasjement.

 • Slutt på kontrollmerker på kjøretøy

  Vegdirektoratet har foreslått at bruk av kontrollmerker på kjøretøyers nummerskilt skal opphøre. NHO Transport er positiv til forslaget, som vil medføre en vesentlig forenkling for medlemsbedriftene og bileiere generelt.

 • NHO-medlemmene får "Min side"

  NHO gjør medlemskontakten enklere og lanserer Min side. Her kan medlemmene levere årsoppgave og oppdatere opplysninger om bedriften. Min side inneholder også oversikt over nyttige verktøy og medlemsfordeler.

 • Fortsatt mulig å melde seg på regionale tariffkonferanser

  NHO Transports regionale tariffkonferanser nærmer seg, og det er fortsatt mulig å melde seg på konferansene i Trondheim og Oslo henholdsvis 15. og 22. februar. Konferansene vil ta for seg ulike sider ved det kommende tariffoppgjøret.

 • Yrkessjåførenes hverdag under politisk lupe

  Det var høringsmøte i Stortingets transport- og kommunikasjonskomite 17. januar, hvor yrkessjåførenes hverdag var temaet. Det var et bredt spekter av organisasjoner til stede, og temaene var mange og komplekse. Utgangspunktet for høringsmøtet var et Dokument 8-forslag fra Fremskrittspartiets medlemmer av komiteen.

 • Endringer tariffkonferanser – ny påmeldingsfrist 20.01.12

  NHO Transport har valgt å gjøre noen endringer i planene for regionale tariffkonferanser i februar. Foreningen vil konsentrere seg om to arrangement i stedet for fire. Det blir dermed tariffkonferanser for medlemsbedriftene i Trondheim 15.02.12 og i Oslo 22.02.12. På grunn av endringene er også påmeldingsfristen forskjøvet til 20.01.12.

 • Velkommen på regionale tariffkonferanser

  NHO Transport avholder regionale tariffkonferanser for sine medlemsbedrifter i Kristiansand, Trondheim, Tromsø og Oslo i februar. Det er ingen deltakeravgift, men det haster med å melde seg på.

 • Stortingshøring om en bedre hverdag for yrkessjåførene

  Det er levert inn et såkalt Dokument 8-forslag om å forbedre yrkessjåførenes hverdag. Forslagsstillerne fremmer tiltak som etter deres vurdering enkelt kan settes i verk og vil gi yrkessjåførene en bedre arbeidssituasjon.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Viser fra 31 til 40 av totalt 58 artikler

NHO Transport

Org.nr. 970 168 168

Telefon, e-post
Tlf: 23 08 86 00

E-post: post@transport.no
Postadresse
Postboks 5477
Majorstuen
0305 Oslo
Besøksadresse
Næringslivets hus
Middelthunsgate 27
0368 Oslo
Redaktør: Marit Grøttheim, e-post: marit.grottheim@transport.no