Søk

Du er her:

Kollektivbransjens innspill til 
NTP 2018–2029:

 

 

 

 

 

Bestillingstransport

 • Foto: Jo Michael

  Bedre og enklere avsavnsavtale

  NHO Transport har inngått en ny avtale med Finansnæringens Fellesorganisasjon om avsavnsgodtgjørelse. Den nye avtalen er langt enklere enn tidligere, og satsene for enkelte busstyper er økt betraktelig.

 • Sterkere satsing på kollektivtransport

  Samferdselsdepartementet lanserer to nye grep for å styrke satsingen på kollektivtransport. Departementet oppretter denne høsten en ny avdeling med ansvar for kollektivtransport og jernbanesaker. Samtidig setter departementet i gang et prosjekt som skal utarbeide mål og strategi for kollektivtrafikken.

 • Retningslinjer for kollektivtransportforordningen

  Samferdselsdepartementet har i sommer sendt ut retningslinjer om gjennomføring av kollektivtransportforordningen. NHO Transport mener rundskrivet er oppklarende i forhold til flere av de spørsmål som våre medlemmer har vært opptatt av.

 • Kvalitetsstempel: NHO Transports kjøretøyoblater

  NHO Transport har fått laget oblater med foreningens navn samt årstall til bruk på medlemmenes kjøretøyer. Oblatene skal være en garanti for kvalitet og seriøsitet.

 • Kollektivtrafikk, veibygging eller kaos?

  I samarbeid med Kollektivtrafikkforeningen arrangerer NHO Transport fagseminaret "Kollektivtrafikk, veibygging eller kaos?" i Oslo den 25. mai 2011.

 • Yrkessjåførforskriften: Avklaring om etterutdanning

  NHO Transport har brakt på det rene at det i forbindelse med gjennomføring av modul 6 i etterutdanningen for yrkessjåfører åpnes for at den tiden eleven deltar i individuell kjøretrening uten selv å kjøre, kan godskrives som undervisning. Forutsetningen er at det overfor myndighetene dokumenteres at dette gir læring og at dette kan sies å erstatte eventuell undervisning på annen måte.

 • Rutebil: Mer enn 50 prosent på anbud

  En oversikt utarbeidet av NHO Transport viser at mer enn 50 prosent av ruteproduksjonen med buss i Norge nå er anbudsbasert. Etter hvert som anbudsavtaler i Telemark, Hordaland, Sør-Trøndelag og Troms kommer i drift i løpet av året, vil 60 prosent av ruteproduksjonen være på anbud.

 • Politikontroller i busslommene

  Politiet har hjemmel til å foreta trafikkontroller i busslommene, noe som kan føre til trafikkfarlige situasjoner. Dette fikk en av våre medlemsbedrifter erfare i vinter da en kvinnelig politibetjent ble lettere skadet etter å ha kommet i klem mellom en buss og en personbil. NHO Transport mottar gjerne informasjon hvis og når andre selskaper kommer bort i lignende situasjoner.

 • Politikontroller i busslommene

  Politiet har hjemmel til å foreta trafikkontroller i busslommene, noe som kan føre til trafikkfarlige situasjoner. Dette fikk en av våre medlemsbedrifter erfare i vinter da en kvinnelig politibetjent ble lettere skadet etter å ha kommet i klem mellom en buss og en personbil. NHO Transport mottar gjerne informasjon hvis og når andre selskaper kommer bort i lignende situasjoner.

 • Sitteplass med setebelte til alle skolebarn

  Samferdselsdepartementet foreslår å pålegge fylkeskommunene å dimensjonere skysstilbudet ut fra at alle skyssberettigede skoleelever skal tilbys sitteplass med setebelte. NHO Transport støtter forslaget, men forutsetter at busselskapene får dekket eventuelle økte kostnader som følge av forslaget.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Viser fra 41 til 50 av totalt 58 artikler

NHO Transport

Org.nr. 970 168 168

Telefon, e-post
Tlf: 23 08 86 00

E-post: post@transport.no
Postadresse
Postboks 5477
Majorstuen
0305 Oslo
Besøksadresse
Næringslivets hus
Middelthunsgate 27
0368 Oslo
Redaktør: Marit Grøttheim, e-post: marit.grottheim@transport.no