Søk

Du er her:

Kollektivbransjens innspill til 
NTP 2018–2029:

 

 

 

 

 

Bestillingstransport

 • Ny programutlysning fra Transnova

  Transnova gir støtte til prosjekter som bidrar til lavere klimagassutslipp fra transportsektoren, og nylig ble det første av årets fire programmer til støtte for miljøvennlig transport utlyst.

 • Ny førstehjelpsbrosjyre til yrkessjåfører

  NHO Transport har trykket opp et nytt opplag av brosjyren ”Førstehjelp på ulykkesstedet”. Innholdet er faglig oppdatert i forhold til de aller siste autoritative akuttmedisinske anbefalinger innen gjenopplivning. NHO Transport anbefaler våre medlemsbedrifter å bestille den nye brosjyren, slik at sjåførene blir kjent med ny, revidert gjenopplivningsmetode.

 • Ny håndbok i krise- og beredskapsledelse

  NHO Transport lanserer nå en helt ny håndbok i krise- og beredskapsledelse for buss- og godsbransjen med de siste faglige oppdateringer. Det framgår blant annet at regelmessig trening og øvelser på håndtering av en alvorlig ulykke er et av de viktigste kriterier for å lykkes i en krisesituasjon.

 • Sterkt engasjement på seminar om etterutdanning

  Det var omkring 50 deltakere på NHO Transports seminar om gjennomføring av den obligatoriske etterutdanningen for yrkessjåfører, som ble avholdt i Næringslivets Hus 11. februar. Det er tydelig at det jobbes intenst med organiseringen, oppstart og gjennomføringen av etterutdanningen i de fleste medlemsbedrifter. En del av sjåførene må ha gjennomgått den obligatoriske etterutdanningen innen utgangen av 2011, og en del av de større selskapene har allerede fått nødvendige godkjenninger og starter med interne kurs i disse dager.

 • "Hotline" for offentlige anskaffelser

  Et team på seks advokater i NHO-fellesskapet gir veiledning til medlemsbedriftene og bidrar til kompetanse om regelverket for offentlige anskaffelser. Gjennom sin serviceerklæring garanterer de at du som medlem får snakke med en ekspert på offentlige anskaffelser.

 • 20 millioner til kollektivtransport i distriktene

  I forslaget til statsbudsjett for 2011 er det satt av 20 millioner kroner til å videreføre tilskuddsordningen for kollektivtransport i distriktene (KID). Samferdselsdepartementet inviterer nå fylkeskommunene til å søke om statlig tilskudd til forsøk for å styrke kollektivtransporten i områder der passasjergrunnlaget er så lavt at det ikke kan dekkes av dagens rutetilbud alene.

 • Konferanse om bestillings- og handikaptransport

  I årets tariffoppgjør fikk TL gjennomslag for at det skal nedsettes et partssammensatt utvalg som skal utforme forslag til bestemmelser for bestillings- og handikaptransport. Som et ledd i forberedelsene til dette utvalgsarbeidet inviterer TL sine medlemmer til en konferanse om temaet torsdag 16. september 2010.

 • Tilskudd til kollektivtransport i distriktene

  Tilskuddsordningen ”Kollektivtransport i distriktene” videreføres i 2010. Samferdselsdepartementet inviterer nå fylkeskommunene og Oslo kommune til å søke om tilskudd til forsøk for å styrke kollektivtransporten i områder der passasjergrunnlaget er så lavt at det ikke kan dekkes gjennom det vanlige rutetilbudet alene.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Viser fra 51 til 58 av totalt 58 artikler

NHO Transport

Org.nr. 970 168 168

Telefon, e-post
Tlf: 23 08 86 00

E-post: post@transport.no
Postadresse
Postboks 5477
Majorstuen
0305 Oslo
Besøksadresse
Næringslivets hus
Middelthunsgate 27
0368 Oslo
Redaktør: Marit Grøttheim, e-post: marit.grottheim@transport.no