Søk

Du er her:

  • Forsiden
  • > Misforståelse om tidsfrister

Kollektivbransjens innspill til 
NTP 2018–2029:

 

 

 

 

 

Misforståelse om tidsfrister

Tips en venn om denne artikkelen

Publisert: 14.02.2013
Yrkessjåfører har i det siste blitt bøtelagt for ikke å ha overholdt tidsfrister for fullført 35-timers etterutdanningskurs. NHO Transport har vært i kontakt med Vegdirektoratet om saken, og det viser seg at bøteleggingen skyldes en misforståelse omkring hvilke frister som gjelder for etterutdanningen.

Ingen endringer i Yrkessjåførforskriften

Grunnen for bøteleggingen sies å ha sin bakgrunn i påståtte endringer i Yrkessjåførforskriften før jul i fjor. NHO Transport har avklart med Vegdirektoratet at bestemmelsene i yrkessjåførforskriften som trådte i kraft 16.04.2008, ikke er endret i forhold til ulike frister for gjennomføring av etterutdanningskurset. Forskriftsteksten på dette området er med andre ord den samme i dag som da forskriften trådte i kraft. Det er heller ikke gjort andre endringer i forskriften som påvirker tidsfristene. 

Misforståelse om utløpsdatoer

Sakens kjerne synes å være en misforståelse om utløpsdatoer for ulike førerkort hvor utløpsdatoene igjen er retningsgivende for når tid etterutdanningskurset første gang skal være avlagt.

"Hjulet" – nyttig pedagogisk veileder

Som et hjelpemiddel for transportselskaper og deres yrkessjåfører med å huske utløpsdatoer og frister for gjennomføring av etterutdanningen, utarbeidet Statens vegvesen i sin tid en nyttig og god pedagogisk veileder som populært ble kalt "hjulet", og som har følgende tittel: - Sjekk når du må ta etterutdanning.

"Hjulet" viser  korrekte datoer for både utløp  av førerkort og frister for når etterutdanningen senest må være gjennomført. NHO Transport anbefaler derfor alle å fortsatt bruke dette som et nyttig verktøy.  "Hjulet" kan bestilles hos Statens vegvesens trafikkstasjoner eller direkte fra Vegdirektoratet.

"Hjulet" gjelder imidlertid kun for de bussjåfører som ikke har fornyet eller utvidet førerkortet (førerretten) sitt etter 10.09.2008. For godsbilsjåfører er tilsvarende dato 10.09.2009. For disse er det overensstemmelse mellom utløpsdatoen på førerkortet erhvervet før angjeldende datoer, og siste frist for avlagt etterutdanning.

Førerkort før og etter 01.09.2008/2009

For yrkessjåfører som har fornyet, utvidet eller gjort endringer i førerkortklassene på busser og godsbiler etter 10.09.2008/2009, finnes det ikke tilsvarende pedagogisk  veileder som "hjulet", og utløpsdatoer på disse førerkortene skal ikke legges til grunn for siste frist for gjennomført etterutdanning. Det er utløpsdatoen på forrige førerkort, dvs de førerkort som sjåførene hadde før 01.09.2008/2009, som skal legges til grunn.

Erfaringer viser at det er få sjåfører som husker utløpsdatoen på førerkortene erhvervet før 01.09.2008/2009. Statens vegvesens distriktskontorer er derfor behjelpelig med å framskaffe disse opplysningene, samtidig som distriktskontorene er den mest pålitelige kilde for å få korrekt informasjon om frister for innehavere av førerkort utstedt etter 01.09.2008/2009.

Opplysninger om Statens vegvesens distriktskontorer finner du her.

NHO Transport

Org.nr. 970 168 168

Telefon, e-post
Tlf: 23 08 86 00

E-post: post@transport.no
Postadresse
Postboks 5477
Majorstuen
0305 Oslo
Besøksadresse
Næringslivets hus
Middelthunsgate 27
0368 Oslo
Redaktør: Marit Grøttheim, e-post: marit.grottheim@transport.no