Søk

Du er her:

  • Forsiden
  • > Ny håndbok i krise- og beredskapsledelse

Kollektivbransjens innspill til 
NTP 2018–2029:

 

 

 

 

 

Ny håndbok i krise- og beredskapsledelse

Tips en venn om denne artikkelen

Publisert: 23.02.2011
NHO Transport lanserer nå en helt ny håndbok i krise- og beredskapsledelse for buss- og godsbransjen med de siste faglige oppdateringer. Det framgår blant annet at regelmessig trening og øvelser på håndtering av en alvorlig ulykke er et av de viktigste kriterier for å lykkes i en krisesituasjon.

NHO Transport har sammen med fire medlemsbedrifter og konsulentfirmaet Falck Nutec AS jobbet i et års tid med prosjektet. Bakgrunnen er blant annet å legge til grunn felles anbefalinger, samt at det er ressurskrevende for det enkelte transportselskap å utarbeide egne beredskapsplaner.

Praktisk oppslagsverktøy

Prosjektet har forsøkt å vært seg bevisst å utarbeide en håndbok som skal være et praktisk oppslagsverktøy for medlemmer i NHO Transport. Målsettingen har vært å sette fokus på, og heve kvaliteten på sikkerhet og beredskap i bransjen, for slik å sikre at buss- og godstransport i Norge innehar en standard som er i tråd med de krav som passasjerer, myndigheter og operatører selv forventer.  

5-trinnsmodell

Håndboken er strukturert slik at den inneholder alle nødvendige opplysninger som skal til for å gjennomføre risikoanalyser, vurdering av disse opp mot restrisiko, oppbygging av planverk, øving og håndtere krav fra omgivelsene ved krisehendelser. Den anerkjente fem-trinnsmodellen er benyttet som referanseramme. Modellen inneholder følgende elementer:

  • kartlegge interne/eksterne ansvarsforhold
  • utføre en risiko og sårbarhetsanalyse
  • utarbeide beredskapsplan
  • organisering av beredskapsarbeidet
  • opplæring og øvelser.

Hovedfokus er på integrasjon av fem-trinns modellen. Håndboken gir ingen fasitsvar, og må tilpasses den enkelte bedrift basert på egne erfaringer. Dette er viktig i forhold til å stå godt rustet når en alvorlig ulykke skulle inntreffe.

Prosjektgruppen

Leder for prosjektet har vært Knut Mostad, daglig leder i avdeling Sogn og Fjordane. Følgende andre personer har deltatt i prosjektet: adm. direktør Terje Greibesland i Setesdal Bilruter, HR-direktør Hans-Kristian Engum i Nobina Norge AS, HMS/kvalitetssjef Kristine Eiken i Nettbuss konsern, adm.dir. Martin Eliassen i Cominor AS, spesialrådgiver Jan Erik Mostad i Falck Nutec AS, spesialrådgiver Ragnar Wærnes i Falck Nutec AS og fagsjef trafikk Arne Johan Gjerstad fra NHO Transport.

Last ned "Håndbok i krise- og beredskapsledelse" her.

Last ned "Beredskapsplan for norske busselskap - del 1" her.

Last ned "Beredskapsplan for norske busselskap - del 2" her.

NHO Transport

Org.nr. 970 168 168

Telefon, e-post
Tlf: 23 08 86 00

E-post: post@transport.no
Postadresse
Postboks 5477
Majorstuen
0305 Oslo
Besøksadresse
Næringslivets hus
Middelthunsgate 27
0368 Oslo
Redaktør: Marit Grøttheim, e-post: marit.grottheim@transport.no