Søk

Du er her:

Kollektivbransjens innspill til 
NTP 2018–2029:

 

 

 

 

 

Bli medlem i NHO Transport

Tips en venn om denne artikkelen

NHO Transport er en bransje- og arbeidsgiverforening for transportselskaper i Norge. NHO Transport er tilknyttet Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), og et medlemskap i NHO Transport betyr samtidig medlemskap i Norges største nærings- og arbeidsgiverorganisasjon.

Les mer om fordelene med medlemskap i NHO her.

Tariff- og arbeidsgiverservice

NHO Transports medlemsbedrifter nyter godt av gratis juridisk bistand i arbeidsrettslige spørsmål ved ansettelser, oppsigelser, permitteringer og andre personalspørsmål, enten av NHO Transports egne advokater eller av NHOs juridiske avdeling.

NHO Transport oppretter, utvikler og reforhandler overenskomster for ansatte i transportsektoren.

Medlemmer som har tariffavtale har rett til økonomisk erstatning for tapte dagsverk ved lovlige og ulovlige streiker gjennom NHOs erstatningsfond.

Næringspolitisk påvirkning

NHO Transport taler yrkestransportørenes sak i forhold til lovgivere og beslutningstakere på ulike nivåer. NHO Transport har et utviklet kontaktnett mot sentrale myndigheter på ulike områder og er høringsinstans i saker som berører transportnæringen.

Som medlem av NHO Transport vil du kunne influere på og nyte godt av det næringspolitiske arbeidet NHO Transport utfører på vegne av bransjen med hensyn til rammebetingelser og vilkår for øvrig.

NHO Transport bistår enkeltbedrifter med råd og oppfølging i forhold til myndigheter der det dreier seg om prinsipielle spørsmål.

Lokalt nettverk

NHO Transport er en landsdekkende organisasjon med 12 selvstendige fylkesavdelinger til å tale bedriftenes sak i fylkeskommuner og lokale forvaltningsorganer.

Kostnadsbesparende bransjeavtaler

NHO Transport har forhandlet fram gunstige bransjeavtaler som gir reduserte kostnader for medlemsbedriftene.

 • Samarbeidsavtale med Norges Lastebileier-Forbund
 • NHO Transport-medlemmer kan nå tegne solide bedriftsforsikringer til veldig gode betingelser i NHO Forsikring. Forsikringene er skreddersydd til den enkelte bedrifts behov.
 • Avtale med Norges Forsikringsforbund om beregning av avsavnsgodtgjørelse ved ansvarsskader for busser

NHO Transports kjøretøyoblater

NHO Transport har fått laget oblater med foreningens navn samt årstall til bruk på medlemmenes kjøretøyer. Oblatene skal være en garanti for kvalitet og seriøsitet. Visse betingelser må aksepteres før oblatene tildeles. 

Les mer om betingelser for tildeling av kjøretøyoblater.

Hva koster medlemskapet?

Kontingenten består av to deler - en til NHO Transport og en til NHO.

Kontingenten til NHO Transport beregnes som 1,75 promille av fjorårets lønnsutbetaling. Minstekontingent er kroner 5 000. Ingen enkeltbedrift eller konsern betaler kontingent for mer enn 2750 årsverk.

NHO Transports medlemmer som er tilknyttet en annen arbeidsgiverforening betaler halv kontingent til NHO Transport. NHO Transports medlemmer som også har tegnet medlemskap i Norges Lastebileier-Forbund i samsvar med inngått samarbeidsavtale betaler halv kontingent til NHO Transport.

Klikk her for oversikt over kontingent til NHO.

Felles for NHO Transport- og NHO-kontingenten er at det i innmeldingsåret gis 50 prosent kontingentrabatt ved innmelding i første halvår, og ved innmelding annet halvår beregnes ingen kontingent.

Klikk her for en fullstendig beregning av din kontingent

Krav til nye medlemmer

Bedrifter som søker medlemskap i NHO Transport må framlegge dokumentasjon på at virksomheten driver i tråd med lover og forskrifter. Det kreves framlagt kopi av firmaattest og skatteattest, ikke eldre enn tre måneder. Bedrifter som driver løyvepliktig transport må i tillegg framlegge kopi av løyve.

Les NHO Transports vedtekter her

Klikk her for å fylle ut innmeldingsskjema

Bli medlem

 • Ny medlemsfordel – NHO Forsikring

  NHO Transport-medlemmer kan nå tegne solide bedriftsforsikringer til veldig gode betingelser i NHO Forsikring. Forsikringene er skreddersydd til den enkelte bedrifts behov.

 • Nytt medlemstilbud: Bistand innen kontraktsrett

  NHO Transport tilbyr nå våre medlemmer rimelig juridisk bistand innen kontraktsrett. Dette gjelder for eksempel bistand knyttet til leierett eller fortolkning av løpende anbudskontrakter.

 • Endret avtale med Kopinor

  Kopinoravtalen er fra nyttår ikke lenger inkludert i kontingenten. Hver bedrift må nå inngå separate avtaler. NHO har fremforhandlet en mønsteravtale med meget gode betingelser for NHO-medlemmer.

 • NHO-medlemmene får "Min side"

  NHO gjør medlemskontakten enklere og lanserer Min side. Her kan medlemmene levere årsoppgave og oppdatere opplysninger om bedriften. Min side inneholder også oversikt over nyttige verktøy og medlemsfordeler.

NHO Transport

Org.nr. 970 168 168

Telefon, e-post
Tlf: 23 08 86 00

E-post: post@transport.no
Postadresse
Postboks 5477
Majorstuen
0305 Oslo
Besøksadresse
Næringslivets hus
Middelthunsgate 27
0368 Oslo
Redaktør: Marit Grøttheim, e-post: marit.grottheim@transport.no