Søk

Du er her:

Kollektivbransjens innspill til 
NTP 2018–2029:

 

 

 

 

 

Bransjefakta

 • Status for anbud i rutebilnæringen

  79,8 prosent av total ruteproduksjon med buss i Norge er nå anbudsutsatt. Dette utgjør 211,5 av totalt 265 millioner rutekilometer. NHO Transport har klar sin årlige fylkesvise oversikt over status for anbud i rutebilnæringen.

 • Status for anbud i rutebilnæringen

  68 prosent av total ruteproduksjon med buss i Norge er nå anbudsutsatt. Dette utgjør 183 av totalt 268 millioner rutekilometer. NHO Transport utarbeider årlig en fylkesvis oversikt over status for anbud i rutebilnæringen. Denne oversikten er oppdatert pr. 13.03.2013 og gjelder anbud i faktisk drift.

 • Oppkjøp og fusjoner i bussbransjen

  NHO Transport har siden 1995 laget en oversikt over oppkjøp og fusjoner i bussbransjen. Oversikten foreligger nå oppdatert pr. 10. februar 2014.

 • Status for anbud i rutebilnæringen

  En oversikt utarbeidet av NHO Transport viser at pr. mars 2012 er 65 prosent av total ruteproduksjon med rutebuss i Norge nå anbudsutsatt. I fem fylker er 100 prosent av produksjonen på anbud.

 • Foto: Jo Michael

  Fakta om kollektivtransport

  Her finner du en del nyttige rapporter innenfor temaene kollektivtrafikk og samferdsel.

 • Rutebil: Mer enn 50 prosent på anbud

  En oversikt utarbeidet av NHO Transport viser at mer enn 50 prosent av ruteproduksjonen med buss i Norge nå er anbudsbasert. Etter hvert som anbudsavtaler i Telemark, Hordaland, Sør-Trøndelag og Troms kommer i drift i løpet av året, vil 60 prosent av ruteproduksjonen være på anbud.

 • Linker til nyttig statistikk

NHO Transport

Org.nr. 970 168 168

Telefon, e-post
Tlf: 23 08 86 00

E-post: post@transport.no
Postadresse
Postboks 5477
Majorstuen
0305 Oslo
Besøksadresse
Næringslivets hus
Middelthunsgate 27
0368 Oslo
Redaktør: Marit Grøttheim, e-post: marit.grottheim@transport.no