Søk

Du er her:

Kollektivbransjens innspill til 
NTP 2018–2029:

 

 

 

 

 

Linker til nyttig statistikk

Tips en venn om denne artikkelen

Statistisk sentralbyrå

Statistikkbanken - transport og kommunikasjon
Statistikkbanken er en tjeneste for publisering av detaljert statistikk på Internett. Den gir brukerne mulighet til selv å velge omfang og innhold i en tabell, for så å eksportere dette til egen PC for videre bearbeiding. Tjenesten vil i første rekke være et supplement til annen publisering på hjemmesiden til SSB.

Statistisk årbok - transport og kommunikasjon
Statistisk årbok er et nyttig oppslagsverk med 482 tabeller og figurer som gir sammenfattende informasjon om utviklingen innen de fleste områder av det norske samfunnet. Ett av emnene er transport og kommunikasjon.

Emne - transport og kommunikasjon
Viser oversikt over statistikk innenfor emnene jernbanetransport, veitransport, sjøtransport, lufttransport og tjenester knyttet til transport og reisevirksomhet.

Emne - veitransport
Viser oversikt over blant annet statistikk innenfor drosje, godstransport med lastebil og veitrafikkulykker.

Tema - Transport (person og gods)
Presenterer artikler, tabeller og nøkkeltall for person- og godstransport.

Kollektivtransport med buss, båt og bane
Viser utviklingen for kollektivtransport med buss, båt og bane.

Publikasjonen "Transport i Norge"
Publikasjonen er basert på statistikk utarbeidet av Statistisk sentralbyrå samt et betydelig tilfang av eksterne data. Målsettingen er å gi et helhetsbilde av transportsektoren hvor betydningen av de forskjellige transportformene måles opp mot hverandre over tid.

Rapport 2009/27 - Samferdsel og miljø 2009
Rapporten inneholder utvalgt statistikk og indikatorer for samferdselssektoren med hovedvekt på sammenhenger mellom samferdsel og miljø.

 

Statens vegvesen

Kjøretøystatistikk
Her er det samlet opplysninger om kjøretøybestanden i Norge, samt dens utvikling i perioden 2002-2009.

NHO Transport

Org.nr. 970 168 168

Telefon, e-post
Tlf: 23 08 86 00

E-post: post@transport.no
Postadresse
Postboks 5477
Majorstuen
0305 Oslo
Besøksadresse
Næringslivets hus
Middelthunsgate 27
0368 Oslo
Redaktør: Marit Grøttheim, e-post: marit.grottheim@transport.no