Søk

Du er her:

Kollektivbransjens innspill til 
NTP 2018–2029:

 

 

 

 

 

Rutebil: Mer enn 50 prosent på anbud

Tips en venn om denne artikkelen

Publisert: 14.03.2011
En oversikt utarbeidet av NHO Transport viser at mer enn 50 prosent av ruteproduksjonen med buss i Norge nå er anbudsbasert. Etter hvert som anbudsavtaler i Telemark, Hordaland, Sør-Trøndelag og Troms kommer i drift i løpet av året, vil 60 prosent av ruteproduksjonen være på anbud.

Pr. 3.3.2011 er 51 prosent av total ruteproduksjon med buss i Norge anbudsutsatt. Med andre ord er en milepæl nådd i forhold til at det nå for første gang er over 50 prosent av total ruteproduksjon som er anbudsutsatt.

En sped begynnelse

Anbud i Norge startet første gang opp på midten av 1990-tallet med Oppland som første anbudsfylke. Anbudet på det tidspunktet utgjorde kun 0,5 prosent av total ruteproduksjon. Akershus, Oslo, Vestfold og Nordland er nå de fylker som er 100 prosent anbudsutsatt. Disse fylkene står for 28 prosent av totalt antall rutekm på anbud.

60 prosent i løpet av året

I løpet av 2011 vil 60 prosent av total ruteproduksjon være anbudsutsatt.  Det er i første rekke fylkene Telemark, Hordaland Sør-Trøndelag og Troms som står for denne anbudsutviklingen.

Hordaland og Troms vil oppnå 100 prosent anbud i løpet av 2012. Sør-Trøndelag vil ha 100 prosent anbud fra 1.1.2014. Aust-Agder og Sogn og Fjordane vil ha 100 prosent anbud fra 2017. Dette forutsatt effektuering av politiske vedtak.

Om oversikten

NHO Transport utarbeider årlig en fylkesvis oversikt over status for anbud i rutebilnæringen. Siste oversikt er oppdatert pr. 3.mars 2011, og gjelder anbud i faktisk drift pr. denne dato.

Last ned NHO Transports oversikt over status for anbud i rutebilnæringen her.

NHO Transport

Org.nr. 970 168 168

Telefon, e-post
Tlf: 23 08 86 00

E-post: post@transport.no
Postadresse
Postboks 5477
Majorstuen
0305 Oslo
Besøksadresse
Næringslivets hus
Middelthunsgate 27
0368 Oslo
Redaktør: Marit Grøttheim, e-post: marit.grottheim@transport.no