Søk

Du er her:

Kollektivbransjens innspill til 
NTP 2018–2029:

 

 

 

 

 

Faglig råd for service og samferdsel

Tips en venn om denne artikkelen

Faglig råd for service og samferdsel er et rådgivende organ for Utdanningsdirektoratet i faglige spørsmål innen studieprogrammet for service og samferdsel. Det faglige rådet er oppnevnt for perioden 2008-2012.

Rådet har ansvar for en rekke fag innen sitt område. Dette gjelder blant annet yrkessjåførfaget, reiselivsfaget og IKT-driftsfaget.

NHO Transport er representert i Faglig råd for service og samferdsel.

De faglige rådene skal arbeide for å utvikle kvaliteten i fagene og se trender og utviklingstrekk, slik at de dekker arbeidslivets, den enkeltes og samfunnets behov for kompetanse.

Konkrete arbeidsoppgaver er blant annet å gi råd om tilbudsstrukturen innen de yrkesfaglige utdanningsprogrammene og utarbeide kompetanseplattformer for alle lærefag og yrkesfag innen sitt ansvarsområde.

De faglige rådene ble etablert i 2004 i tråd med et Stortingetsvedtak om etablering av ni yrkesfaglige utdanningsprogram med tilsvarende antall faglige råd. Denne ordningen erstattet de tidligere opplæringsrådene, deriblant Opplæringsrådet for transportfag, som ble nedlagt fra 1. september 2004.

Faglig råd for service og samferdsel

 • Unibuss hadde første lærling, Rune Gustavsen, som fullførte yrkessjåførutdanning på buss i forsøksordningen for 18-åringer.

  Bussbransjen ønsker flere lærlinger

  Rekrutteringsbehovet innen persontransport er stort. For bedriftene er lærlingordningen en mulighet til å få sjåfører med god kompetanse. For lærlingen er det en sikker vei til fast jobb. – Tilby læreplass og vi skaffer lærling, sier Charles Galaasen på Opplæringskontoret.

 • Fornøyde busslærlinger: Vibeke Johansson, Sindre Støylen, Eirik Tønderum Holm og Aileen Hoenjet. Foto: Charles Galaasen

  Vellykket lærlingkonferanse

  14. november arrangerte NHO Transport sammen med SOTIN, Samarbeidsforum for Opplæringskontor i Transportfag i Norge, «Lærlingdag – persontransport 2014». – NHO transport tar mål av seg til at dette blir et årlig arrangement sier næringspolitisk fagsjef Terje Sundfjord.

 • Foto: Terje Sundfjord

  Første fagarbeider på buss under 21 år

  I dag besto Rune Gustavsen fagprøven for bussjåføryrket, og er dermed den første under 21 år som har fullført utdanningen etter Vegdirektoratets prøveprosjekt ”Persontransport for 18-åringer”.

 • Det blir nå enklere for voksne bussjåfører å ta fagbrev.

  Enklere å ta fagbrev

  Utdanningsdirektoratet har utarbeidet nye læreplaner for Yrkessjåførfaget og Transport og logistikk gjeldende fra 1. august 2014. Det er spesielt to endringer som er viktige for sjåfører som vil ta fagbrev.

NHO Transport

Org.nr. 970 168 168

Telefon, e-post
Tlf: 23 08 86 00

E-post: post@transport.no
Postadresse
Postboks 5477
Majorstuen
0305 Oslo
Besøksadresse
Næringslivets hus
Middelthunsgate 27
0368 Oslo
Redaktør: Marit Grøttheim, e-post: marit.grottheim@transport.no