Søk

Du er her:

Kollektivbransjens innspill til 
NTP 2018–2029:

 

 

 

 

 

Foto: Marit Grøttheim, NHO Transport
Foto: Marit Grøttheim, NHO Transport

Flere og mer fornøyde kunder

Tips en venn om denne artikkelen

Publisert: 28.02.2012
Sterk økning i befolkning og reisebehov tilsier at det bør planlegges for en dobling av antall kollektivreiser innen 2030. Det er viktig for å bedre framkommeligheten til næringslivets transporter og for å redusere utslippene til miljøet lokalt og globalt. NHO Transport har sammen med Kollektivtrafikkforeningen laget rapporten "Flere og mer fornøyde kunder – Kollektivtransport for å møte framtidens transportutfordringer" som viser at det vil være fullt mulig å få en halv milliard nye reiser i kollektivtrafikken.

Det er nærmest tverrpolitisk enighet om at kollektivtransporten i byområdene må styrkes hvis målene som er satt når det gjelder miljø, transportavvikling og et levende bysentrum skal nås. Samtidig er det viktig å ha et transporttilbud i mindre kommuner og distriktskommuner som gjør at alle grupper av befolkningen kan delta i sosiale aktiviteter selv om de ikke har tilgang til bil.

”Flere og mer fornøyde kunder – Kollektivtransport for å møte framtidens transportutfordringer" viser at det vil være fullt mulig å få en halv milliard nye reiser i kollektivtrafikken.

Som grunnlag for et kvalitativt bedre kollektivtilbud og en effektivisering av kollektivtransporten foreslås følgende fem strategier:

  1. Enklere kollektivtransport
  2. Økt kompetanse
  3. Mest og best mulig kollektivtrafikk for pengene
  4. Langsiktig planlegging og tilrettelegging
  5. Helhetlig virkemiddelbruk

Utviklingsprogram for kollektivtransporten

I tillegg til forslag til ny politikk for kollektivtrafikken inneholder også rapporten et utviklingsprogram for kollektivtransporten. Aktørene innen kollektivtransportbransjen kan selv gjøre mye for å forbedre og markedsorientere sine tilbud, men økt satsing på kollektivtransport krever at flere aktører spiller på lag. Staten, fylkeskommunene og kommunene har virkemidler som må ses i sammenheng – og i sammenheng med tiltak og virkemidler i regi av hovedaktørene innen bransjen. Kollektivtrafikkforeningen og NHO Transport vil derfor invitere parter som NSB, Jernbaneverket og Statens vegvesen med i et samarbeid om utviklingsprogrammet for en bedre kollektivtrafikk.

Les også bransjens nye innspill til NTP 2018–2029

Om rapporten

Rapporten er utarbeidet av en styringsgruppe med representanter fra de to foreningene, med bistand fra Urbanet Analyse.

Last ned rapporten "Flere og mer fornøyde kunder – Kollektivtransport for å møte framtidens transportutfordringer" her.

 

 

NHO Transport

Org.nr. 970 168 168

Telefon, e-post
Tlf: 23 08 86 00

E-post: post@transport.no
Postadresse
Postboks 5477
Majorstuen
0305 Oslo
Besøksadresse
Næringslivets hus
Middelthunsgate 27
0368 Oslo
Redaktør: Marit Grøttheim, e-post: marit.grottheim@transport.no