Søk

Du er her:

  • Forsiden
  • > Allmenngjøring av tariffavtale for godssjåfører vedtatt

Kollektivbransjens innspill til 
NTP 2018–2029:

 

 

 

 

 

Allmenngjøring av tariffavtale for godssjåfører vedtatt

Tips en venn om denne artikkelen

Publisert: 12.05.2015
Tariffnemnda vedtok på sitt møte i går ettermiddag å allmenngjøre tariffavtalene for godssjåfører. Detaljene i vedtaket vil ikke være offentlig kjent før protokollen er endelig signert. Det samme gjelder datoen for iverksettelsen av allmenngjøringsvedtaket.

Det er svært vanskelig å fremskaffe nødvendig dokumentasjon på omfanget av utenlandske aktørers virksomhet i Norge og lønnsforholdene til sjåførene. Yrkestrafikkforbundet hadde imidlertid via en undersøkelse avdekket at 25 prosent av de utenlandske godssjåførene tjente mindre enn 8.500 kroner i måneden.

– Det er positivt at Tariffnemnda har vedtatt en allmenngjøring av minstelønnssatsene for godssjåfører slik at disse er sikret ordnede lønns- og arbeidsvilkår. I tillegg vil dette skape mer jevnbyrdige konkurransevilkår mellom norske og utenlandske transportører, sier administrerende direktør i NHO Transport, Jon H. Stordrange.  

Han tar imidlertid visse forbehold: – For NHO Transport er det viktig at allmenngjøringen ikke gjøres gjeldene for internasjonal transport og at dagens gjennomgående avlønningssystem ved langtransport kan opprettholdes. Dette vil ikke være kjent før protokollen eller forskriften foreligger. I tillegg er det svært avgjørende at man finner fornuftige metoder for effektiv håndheving av forskriften, sier Stordrange.

Tariffnemnda har også liggende en anmodning om allmenngjøring av Bussbransjeavtalens turbildel. Nemnda skal ta endelig stilling til denne på et møte 27. mai.

NHO Transport

Org.nr. 970 168 168

Telefon, e-post
Tlf: 23 08 86 00

E-post: post@transport.no
Postadresse
Postboks 5477
Majorstuen
0305 Oslo
Besøksadresse
Næringslivets hus
Middelthunsgate 27
0368 Oslo
Redaktør: Marit Grøttheim, e-post: marit.grottheim@transport.no