Søk

Du er her:

Kollektivbransjens innspill til 
NTP 2018–2029:

 

 

 

 

 

Godstransport

 • Mange av ulykkene skjer på glatt eller vått føre. Foto: Marit Grøttheim

  For hver tredje trafikkdrepte i Norge er et tungt kjøretøy involvert

  Denne andelen er dobbelt så høy som snittet i Europa. Dette viser en ny rapport fra Transportøkonomisk institutt.

 • Disponent Svein Olav Straand, Telemark Bilruter. Foto: Styrk Fjærtoft Trondsen.

  – Me trenar på det som aldri skal skje

  – Det handlar om å vere føre var og lage gode rutinar for heile organisasjonen om det verst tenkelege skulle skje! Det er grunnen til at me kvart fjerde år samlar troppane og investerar i ein heil dag der beredskapen er einaste tema. Det sier en ivrig Svein Olav Straand i Telemark Bilruter.

 • Frist for yrkessjåførkompetanse er 10. september

  Vegvesenet minner om at alle lastebilsjåfører som driver med godstransport i yrkessammenheng må ha yrkessjåførkompetanse.

 • Godt HMS-arbeid lønner seg

  Nå har godsbedrifter en god mulighet for å styrke arbeidsmiljøarbeidet. Treparts bransjeprogram transport arrangerer seminar der du kan lære mer om hvordan godt HMS-arbeid lønner seg.

 • Foto: Marit Grøttheim

  Kontrollfokus på verstingbedriftene

  EU vil ha tryggere tungtransport. Fra våren 2018 innføres et felles system for alle EU-land som gjør det mulig å plukke ut selskap med dårlig sikkerhetshistorikk ved kontroller.

 • Tett nyttetrafikk på E6. Foto: Marit Grøttheim

  Sikkerhetsarbeid i transportbedrifter styrkes

  Statens vegvesen setter nå fokus på sikkerhetskultur i transportvirksomheter, og ønsker å bli en bedre medspiller i arbeidet for å redusere trafikkulykker – spesielt de som medfører alvorlig skade eller død.

 • Foto: Tine Poppe

  Allmenngjøring av tariffavtale for godssjåfører vedtatt

  Tariffnemnda vedtok på sitt møte i går ettermiddag å allmenngjøre tariffavtalene for godssjåfører. Detaljene i vedtaket vil ikke være offentlig kjent før protokollen er endelig signert. Det samme gjelder datoen for iverksettelsen av allmenngjøringsvedtaket.

 • Positive til allmenngjøring

  Styret i NHO Transport har levert høringssvar på anmodning om allmenngjøring av sentrale lønnsbestemmelser i Bussbransjeavtalens turbildel. Det foreligger en tilsvarende anmodning om allmenngjøring av lønnsbestemmelsene på godssiden, og foreningens styre vedtok å støtte kravet om allmenngjøring ved kabotasjekjøring både på turbil- og godssiden.

 • Positive erfaringer med Transportoverenskomsten

  Bruk avlønningsmodellen for langtransport, trepartssamarbeidet om arbeidsforholdene i transportsektoren og spørsmål om innføring av allmenngjøring for Godsavtalen og Transportoverenskomstenvar hvovedtemaer på NHO Transports møte for godsmedlemmer 25. februar.

 • Delvis tysk retrett

  Tyskland har inntil videre tilsidesatt kravet om at det skal betales en minstelønn på 8,50 Euro til sjåfører som kjører transitt gjennom landet. Det skal imidlertid fortsatt betales minstelønn ved internasjonal transport og kabotasjeoppdrag.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Viser fra 1 til 10 av totalt 104 artikler

NHO Transport

Org.nr. 970 168 168

Telefon, e-post
Tlf: 23 08 86 00

E-post: post@transport.no
Postadresse
Postboks 5477
Majorstuen
0305 Oslo
Besøksadresse
Næringslivets hus
Middelthunsgate 27
0368 Oslo
Redaktør: Marit Grøttheim, e-post: marit.grottheim@transport.no