Søk

Du er her:

Kollektivbransjens innspill til 
NTP 2018–2029:

 

 

 

 

 

Godstransport

 • Delvis tysk retrett

  Tyskland har inntil videre tilsidesatt kravet om at det skal betales en minstelønn på 8,50 Euro til sjåfører som kjører transitt gjennom landet. Det skal imidlertid fortsatt betales minstelønn ved internasjonal transport og kabotasjeoppdrag.

 • Fortsatt utenlandske turbiler på norske veier

  – Man vil fortsatt se utenlandske turbiler på norske veier, men norske og utenlandske turbilselskaper må ha mer jevnbyrdige konkurransevilkår. Og de utenlandske aktørene må i større grad betale for å bruke norsk infrastruktur. Dette var hovedbudskapet fra samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen da han på onsdag innledet på et møte om kabotasje innen turbilsektoren.

 • Allmenngjøring på høring

  Yrkestrafikkforbundet og Norsk Transportarbeiderforbund har anmodet Tariffnemnda om allmenngjøring av Bussbransjeavtalens turbildel. I tillegg har forbundene bedt om allmenngjøring på godssiden. Tariffnemnda har nå sendt anmodningene på høring, og fristen for kommentarer er satt til 12. mars.

 • Høring om merverdiavgift på kabotasjekjøring

  Stortingets Finanskomite avholdt høringsmøte i går ettermiddag vedrørende et såkalt Dokument 8-forslag om merverdiavgift på kabotasjekjøring. Det var forholdsvis bred enighet om at alle som driver kommersiell transport burde inngå i merverdiavgiftssystemet, noe som enkelt kan løses ved at grensen for merverdiavgiftsregistrering for denne næringen settes til null. Dermed vil også all kabotasjekjøring i Norge bli merverdiavgiftspliktig.

 • Skaff deg obligatorisk bombrikke i tide

  Fra og med 1. januar 2015 er det obligatorisk for alle kjøretøy over 3,5 tonn i næringå ha bombrikke i Norge. Innen denne datoen må derfor alle kjøretøy som omfattes av påbudet ha tegnet avtale og montert gyldig bombrikke på riktig måte i frontruten.

 • Ingen utsettelse

  Samferdselsdepartementet har innført påbud om vinterdekk for henger og løfteaksler for tunge kjøretøy fra 1. januar 2015. Sterke krefter ønsket å få utsatt dato for ikrafttreden, men på et møte i Samferdselsdepartementet 6. november bekreftet statssekretær Bård Hoksrud at en utsettelse var uaktuelt.

 • For lastebil og buss festes bombrikke nederst på ruten. Foto Marit Grøttheim

  Påbudt med bombrikke fra 1. januar 2015

  Regjeringen fastsatte på fredag ny forskrift om obligatoriske bombrikker for kjøretøy over 3 500 kg. Påbudet trer i kraft fra 1. januar 2015, og vil bidra til mer jevnbyrdige konkurransevilkår mellom norske og utenlandske godskjøretøy og turbiler.

 • Atle Sølberg, daglig leder i Hob Gods AS. Foto: Arne Danielsen.

  Ikke bare flaks

  «Ofte begrunnes utforkjøringer med «at det var glatt». Men er det virkelig lov å forklare et vognhavari med at det er glatt? Det er jo faktisk ganske ofte glatt i Norge», poengterer hovedaksjonær og daglig leder Atle Sølberg i Hob Gods til Transportforum. Han er brennende opptatt av trafikksikkerhet.

 • Modulvogntog på 25,25 meter. Foto: Jon Austrheim/Schenker.

  Varig løsning for modulvogntog

  Fra 15. september erstattes prøveordningen for modulvogntog opp til 60 tonn på utvalgte norske veger av en varig ordning. Dette er en seier for miljø og trafikksikkerhet.

 • Høring om obligatoriske bombrikker

  Departementet er altfor lite konkret med hensyn til hvordan påløpte bomavgifter på en effektiv måte kan innkreves fra utenlandske aktører. Dette må løses for at forslag til forskrift om obligatorisk bruk av bombrikker i kjøretøy på over 3,5 tonn skal virke etter hensikten, påpeker NHO Transport i sitt høringssvar.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Viser fra 11 til 20 av totalt 105 artikler

NHO Transport

Org.nr. 970 168 168

Telefon, e-post
Tlf: 23 08 86 00

E-post: post@transport.no
Postadresse
Postboks 5477
Majorstuen
0305 Oslo
Besøksadresse
Næringslivets hus
Middelthunsgate 27
0368 Oslo
Redaktør: Marit Grøttheim, e-post: marit.grottheim@transport.no