Søk

Du er her:

Kollektivbransjens innspill til 
NTP 2018–2029:

 

 

 

 

 

Godstransport

 • Vurderer utvidet prøveordning for modulvogntog

  Samferdselsdepartementet har bedt Vegdirektoratet legge fram et forslag til nye veistrekninger som kan inkluderes i dagens prøveordning med bruk av modulvogntog. Det vurderes også å forlenge prøveperioden med ytterligere tre år fra 2011.

 • Vekst i person- og godstransporten

  Det ble utført et transportarbeid i persontrafikken på 72,4 milliarder personkilometer i 2008. Dette var en vekst fra 2007 på 2,1 prosent. Godstrafikken økte med 2,7 prosent til 66,6 milliarder tonnkilometer i samme periode. Både kollektivtransport og den private transporten bidro til veksten i persontrafikken.

 • Strammer inn reglene for godskabotasje

  Fra 1. november 2009 strammer Samferdselsdepartementet inn reglene for å utføre midlertidig kabotasje i godstransportmarkedet på veg i Norge. Det tillates nå maksimalt 3 kabotasjeturer i løpet av en periode på syv dager, utført i sammenheng med internasjonal transport av last inn i Norge. Dette er i samsvar med en nylig vedtatt EU-forordning.

 • I startgropen med ny tariffavtale for godsbedrifter

  I overkant av 30 representanter deltok da Transportbedriftenes Landsforening og Norges Lastebileier-Forbund arrangerte felles tariffkonferanse for sine godsbedrifter 19. november. Formålet med konferansen var å skaffe best mulig grunnlag for arbeidet med å fremforhandle en ny godsavtale.

 • Konferanse om fremtidens tariffavtale for godsbedrifter

  I samarbeid med Norges Lastebileier-Forbund (NLF) inviterer Transportbedriftenes Landsforening (TL) til tariffkonferanse for godsbedrifter onsdag 19. november 2008. På programmet står blant annet sentrale spørsmål som valg av lønnssystemer og praktisering av arbeidet innefor reglene om arbeidstid.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Viser fra 101 til 105 av totalt 105 artikler

NHO Transport

Org.nr. 970 168 168

Telefon, e-post
Tlf: 23 08 86 00

E-post: post@transport.no
Postadresse
Postboks 5477
Majorstuen
0305 Oslo
Besøksadresse
Næringslivets hus
Middelthunsgate 27
0368 Oslo
Redaktør: Marit Grøttheim, e-post: marit.grottheim@transport.no