Søk

Du er her:

Kollektivbransjens innspill til 
NTP 2018–2029:

 

 

 

 

 

Godstransport

 • Nytt i år er at strekninger med vanskelig framkommelighet er markert med blå-grønn stipling.

  Nye tungbilkart

  Tungbilkartene fra Statens vegvesen er nå reviderte og oppdaterte. Kartene gir blant annet oversikt over rasteplasser med toalett, bomstasjoner og høyden på bruer og tunneler. Nytt av året er strekninger merket med vanskelig framkommelighet.

 • Ikke tilstrekkelig kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift

  Regjeringen la i dag fram forslag til kompensasjonsordninger for fjerning av differensiert arbeidsgiveravgift. Disse gjelder primært for transport- og energisektoren, som ikke lenger kan nyte godt av nedsatt arbeidsgiveravgift i enkelte deler av landet.

 • Start på Godsmeklingen. Riksmekler Anne Cathrine Frøstrup med forhandlerne fra NHO Transport og Norsk Lastebileier-Forbund. Foto Tore Bendiksen

  Enighet nådd i godsmeklingen

  Partene i Transportoverenskomsten kom til enighet i formiddag etter å ha meklet i 12 timer på overtid. Det blir dermed ingen streik på godssiden.

 • Norges Lastebileier-Forbund og NHO Transports forhandlingsdelegasjoner. Foto: Marit Grøttheim

  Forhandlinger på gods i gang

  Reforhandlingen av Transportoverenskomsten startet klokken 12.00 i dag. Det er i utgangspunktet avsatt to dager til forhandlinger, men det er vanskelige og omfattende krav både fra både arbeidstaker- og arbeidsgiversiden.

 • Svensk bil leverer varer i Oslo. Foto: Marit Grøttheim

  EU ønsker frislipp av kabotasje

  EUs transportpolitiske talsmann, Siim Kallas tar i en pressemelding til orde for frislipp av kabotasje. Kallas mener dagens kabotasjeregler fører til unødvendig mye tomkjøring av lastebiler.

 • 24 tiltak for mer like konkurransevilkår

  En utredning med 24 forslag til tiltak for å skape mer likeverdige konkurransevilkår mellom norske og utenlandske aktører innen gods- og persontransport ble lagt fram i dag. Utredningen er utarbeidet av en bredt sammensatt gruppe av fagetater, yrkesforbund og bransjeforeninger.

 • Transport får ikke lenger differensiert arbeidsgiveravgift

  Fra 1. juli 2014 blir det endringer i vilkårene for differensiert arbeidsgiveravgift. All transportvirksomhet må betale 14,1 prosent arbeidsgiveravgift.

 • Torkel Bjørnskau (t.v.) og Tor-Olav Nævestad fra TØI med den nye rapporten om sikkerhetskultur i godsbransjen. Foto: Marit Grøttheim

  Sikkehetskultur i godsbransjen

  Tre godsbedrifter med en antatt god sikkerhetskultur er analysert av Transportøkonomisk institutt (TØI) for å finne hvilke ting de gjør som styrker sikkerheten i bedriften, og hvilken overføringsverdi det har for andre bedrifter med svakere sikkerhetskultur.

 • Illustrasjonsfoto. Fra Hanevold Truckstop i Østerdalen. Foto: Marit Grøttheim

  Endelig åpning av hvileplass

  Mandag 10. mars åpner døgnhvileplassen for tungtransport på Ormlia i Eidsvoll kommune med 47 oppstillingsplasser og et moderne sevicebygg med toaletter og dusjanlegg.

 • Foto: Tine Poppe

  Seminar om sikkerhetskultur

  Oppmerksomheten rundt sikkerhet innen godstransport er økende. I den anledning har NHO Transport, med støtte fra Arbeidsmiljøfondet, iverksatt et prosjekt for å bidra til bedre sikkerhetskultur i godsbransjen. Sikkerhetskultur handler forenklet sagt om hvordan man tenker rundt, og arbeider med, sikkerhet i den enkelte bedrift.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Viser fra 21 til 30 av totalt 105 artikler

NHO Transport

Org.nr. 970 168 168

Telefon, e-post
Tlf: 23 08 86 00

E-post: post@transport.no
Postadresse
Postboks 5477
Majorstuen
0305 Oslo
Besøksadresse
Næringslivets hus
Middelthunsgate 27
0368 Oslo
Redaktør: Marit Grøttheim, e-post: marit.grottheim@transport.no