Søk

Du er her:

Kollektivbransjens innspill til 
NTP 2018–2029:

 

 

 

 

 

Godstransport

 • Nye regler om utstikkende gods

  Fra 1. Januar 2014 trer de nye reglene for utstikkende gods og merking av lange, brede og tunge transporter i kraft. Forslag til forskriftsendring ble sendt på høring i juli 2012, og innspillene er nå bearbeidet og bakt inn i forskriften.

 • Strengere krav til vinterdekk

  Vegvesenet skjerper nå kravene til vinterutrustning på kjøretøy med tillatt totalvekt over 3.500 kg. Fra og med vintersesongen 2013/2014 er det påbudt med vinterdekk i perioden 15. november til 31. mars.

 • Presiserer definisjon av kabotasje

  Samferdselsdepartementet har foretatt en endring i rundskriv om kabotasje innen godstransport på veg. De presiserer at kjøring uten reell last ikke er internasjonal transport som gir grunnlag for etterfølgende kabotasje.

 • Ingen endringer i kabotasjereglene

  En ekspertgruppe i EU har foreslått en ytterligere liberalisering av kabotasjereglene på godssiden innen EU-/EØS-området. Dette har skapt stor usikkerhet de siste månedene, men det er nå klart at det ikke blir noen endringer før i 2015 eller 2016.

 • Ny utsettelse av obligatoriske bombrikker

  Ordning med obligatorisk bombrikke for tunge kjøretøy vil tidligst bli innført på tampen av 2013. I februar 2011 lovet Vegdirektoratet at ordningen skulle tre i kraft 1. juli 2012. Både gods- og turbilbransjen har lenge etterlyst obligatoriske bombrikker slik at utenlandske aktører ikke kan skaffe seg fordeler ved ikke å betale bompengeregningene.

 • Nytt medlemstilbud: Bistand innen kontraktsrett

  NHO Transport tilbyr nå våre medlemmer rimelig juridisk bistand innen kontraktsrett. Dette gjelder for eksempel bistand knyttet til leierett eller fortolkning av løpende anbudskontrakter.

 • Misforståelse om tidsfrister

  Yrkessjåfører har i det siste blitt bøtelagt for ikke å ha overholdt tidsfrister for fullført 35-timers etterutdanningskurs. NHO Transport har vært i kontakt med Vegdirektoratet om saken, og det viser seg at bøteleggingen skyldes en misforståelse omkring hvilke frister som gjelder for etterutdanningen.

 • Kurs i forhandlingsledelse - NB! Avlyst

  NHO Transport kan i samarbeid med Handelshøyskolen BI, Avdeling Executive Short Programmes, tilby et bransjeinternt to-dagers kurs innen forhandlingsledelse. Programmet er beregnet for både ledere og mellomledere i medlemsbedriftene, og kurset skal gjøre deltakerne bedre i stand til å gjennomføre vellykkede forhandlinger med arbeidstakerorganisasjonene og kjøpere av bransjens tjenester som fylkeskommunale administrasjonsselskaper, turoperatører og bedrifter med behov for varetransport.

 • Møte i Arbeidsgiverforum

  NHO Transport inviterer alle interesserte medlemmer til et nytt møte i Arbeidsgiverforum i Næringslivets Hus i Oslo, torsdag 14. februar. Under møtet vil vi bl.a. se på overtidsproblematikk og også gå inn på en helt ny Høyesterettsavgjørelse knyttet til såkalt "kontroll og overvåkning".

 • Veglister for riksveger og spesialtransport

  Statens vegvesen har på sine nettsider publisert veglister for riksveger og spesialtransport, som viser hvilke begrensninger som gjelder på hvilke veger.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Viser fra 31 til 40 av totalt 104 artikler

NHO Transport

Org.nr. 970 168 168

Telefon, e-post
Tlf: 23 08 86 00

E-post: post@transport.no
Postadresse
Postboks 5477
Majorstuen
0305 Oslo
Besøksadresse
Næringslivets hus
Middelthunsgate 27
0368 Oslo
Redaktør: Marit Grøttheim, e-post: marit.grottheim@transport.no