Søk

Du er her:

Kollektivbransjens innspill til 
NTP 2018–2029:

 

 

 

 

 

Godstransport

 • Utslitte traktordekk får hvile i åkerkanten. Foto Marit Grøttheim

  Intensivert kjøretøykontroll

  Statens Vegvesen har intensivert kontrollen av tunge kjøretøy denne vinteren og hadde kontrollert hele 37.000 ved inngangen til februar. Forrige sesong var tallet kun 6.908 på samme tidspunkt. Utenlandske vogntog er klart overrepresentert blant dem som blir anmeldt eller får kjøreforbud.

 • Nye regler om utstikkende gods

  Fra 1. Januar 2014 trer de nye reglene for utstikkende gods og merking av lange, brede og tunge transporter i kraft. Forslag til forskriftsendring ble sendt på høring i juli 2012, og innspillene er nå bearbeidet og bakt inn i forskriften.

 • Strengere krav til vinterdekk

  Vegvesenet skjerper nå kravene til vinterutrustning på kjøretøy med tillatt totalvekt over 3.500 kg. Fra og med vintersesongen 2013/2014 er det påbudt med vinterdekk i perioden 15. november til 31. mars.

 • Presiserer definisjon av kabotasje

  Samferdselsdepartementet har foretatt en endring i rundskriv om kabotasje innen godstransport på veg. De presiserer at kjøring uten reell last ikke er internasjonal transport som gir grunnlag for etterfølgende kabotasje.

 • Ingen endringer i kabotasjereglene

  En ekspertgruppe i EU har foreslått en ytterligere liberalisering av kabotasjereglene på godssiden innen EU-/EØS-området. Dette har skapt stor usikkerhet de siste månedene, men det er nå klart at det ikke blir noen endringer før i 2015 eller 2016.

 • Ny utsettelse av obligatoriske bombrikker

  Ordning med obligatorisk bombrikke for tunge kjøretøy vil tidligst bli innført på tampen av 2013. I februar 2011 lovet Vegdirektoratet at ordningen skulle tre i kraft 1. juli 2012. Både gods- og turbilbransjen har lenge etterlyst obligatoriske bombrikker slik at utenlandske aktører ikke kan skaffe seg fordeler ved ikke å betale bompengeregningene.

 • Nytt medlemstilbud: Bistand innen kontraktsrett

  NHO Transport tilbyr nå våre medlemmer rimelig juridisk bistand innen kontraktsrett. Dette gjelder for eksempel bistand knyttet til leierett eller fortolkning av løpende anbudskontrakter.

 • Misforståelse om tidsfrister

  Yrkessjåfører har i det siste blitt bøtelagt for ikke å ha overholdt tidsfrister for fullført 35-timers etterutdanningskurs. NHO Transport har vært i kontakt med Vegdirektoratet om saken, og det viser seg at bøteleggingen skyldes en misforståelse omkring hvilke frister som gjelder for etterutdanningen.

 • Kurs i forhandlingsledelse - NB! Avlyst

  NHO Transport kan i samarbeid med Handelshøyskolen BI, Avdeling Executive Short Programmes, tilby et bransjeinternt to-dagers kurs innen forhandlingsledelse. Programmet er beregnet for både ledere og mellomledere i medlemsbedriftene, og kurset skal gjøre deltakerne bedre i stand til å gjennomføre vellykkede forhandlinger med arbeidstakerorganisasjonene og kjøpere av bransjens tjenester som fylkeskommunale administrasjonsselskaper, turoperatører og bedrifter med behov for varetransport.

 • Møte i Arbeidsgiverforum

  NHO Transport inviterer alle interesserte medlemmer til et nytt møte i Arbeidsgiverforum i Næringslivets Hus i Oslo, torsdag 14. februar. Under møtet vil vi bl.a. se på overtidsproblematikk og også gå inn på en helt ny Høyesterettsavgjørelse knyttet til såkalt "kontroll og overvåkning".

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Viser fra 31 til 40 av totalt 105 artikler

NHO Transport

Org.nr. 970 168 168

Telefon, e-post
Tlf: 23 08 86 00

E-post: post@transport.no
Postadresse
Postboks 5477
Majorstuen
0305 Oslo
Besøksadresse
Næringslivets hus
Middelthunsgate 27
0368 Oslo
Redaktør: Marit Grøttheim, e-post: marit.grottheim@transport.no