Søk

Du er her:

Kollektivbransjens innspill til 
NTP 2018–2029:

 

 

 

 

 

Godstransport

 • Veglister for riksveger og spesialtransport

  Statens vegvesen har på sine nettsider publisert veglister for riksveger og spesialtransport, som viser hvilke begrensninger som gjelder på hvilke veger.

 • Nye kjøretøyoblater for 2014

  Det er fortsatt mulig å bestille kjøretøyoblater for 2014. Oblatene skal være en garanti for kvalitet og seriøsitet og kan kun brukes av NHO Transports medlemmer. Visse betingelser må oppfylles før oblatene tildeles.

 • Ny aldersgrense for å kjøre lastebil og buss utenfor yrke

  Aldersgrensene for å ta førerkort på lastebil og vogntog - klasse C/CE – er hevet til 21 år. For å ta førerkort for buss – klasse D/DE – er aldersgrensen 24 år fra 19. januar 2013. Endringene vil ikke få praktisk betydning dersom man tar yrkessjåførkompetanse for å utøve yrket som bussjåfør eller godsjåfør.

 • Varierte temaer på seminar for godssektoren

  Godssektoren står overfor mange utfordringer, og NHO Transport inviterer til et eget seminar for denne sektoren torsdag 17. januar 2013. Seminaret retter seg både mot ansatte i medlemsbedrifter på godssiden og overfor andre personer med interesse for godsproblematikk.

 • Regler for akselløft på plass

  Vi har tidligere omtalt at Vegdirektoratet går tilbake til tidligere praksis ved utekontroll av akselløft på tunge kjøretøy. Nå er også en forskriftsendring på plass for godkjenning av nye biler med akselløft.

 • Sikkerhet og beredskap i fokus

  Forenkling, inkludering og oppfølging er viktige stikkord for beredskapsarbeidet i Telemark Bilruter. - Og ikke minst er det viktig at alle administrativt ansatte er godt kjent med konsernets beredskapsplan dersom en alvorlig ulykke skulle inntreffe, understreker disponent Svein Olav Straand.

 • Går tilbake til tidligere praksis for akselløft

  Statens vegvesen skal gå tilbake til tidligere praksis ved utekontroll av akselløft på tunge kjøretøy. Dette ble resultatet etter dagens møte med samferdselsminister Marit Arnstad, der NHO Transport deltok sammen med andre representanter for transportnæringen.

 • Lavutslippssoner i Europa

  På nettstedet www.lowemissionzones.eu er det samlet informasjon om til nå nærmere 200 lavutslippssoner i Europa. Nettstedet gir nødvendig informasjon om hvilke kjøretøyer som er tillatt i de enkelte lavutslippssonene, hvor sonene er og hvordan man kan få adgang til sonene.

 • Miljøoppgjøret vedtatt

  Det ble ja-flertall for resultatet i tariffoppgjøret for miljøbedrifter. Både Norsk Transportarbeiderbund og Yrkestrafikkforbundet har ved uravstemning nå vedtatt meklingsresultatet for Overenskomst for miljøbedrifter i Norge.

 • Støtte til kompetanseheving

  Søk om penger til kurs på arbeidsplassen gjennom Program for basiskompetanse i arbeidslivet. Vox lyser ut midler til kurs i grunnleggende lesing, skriving, regning og data. Søknadsfrist er 15. november 2012.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Viser fra 41 til 50 av totalt 105 artikler

NHO Transport

Org.nr. 970 168 168

Telefon, e-post
Tlf: 23 08 86 00

E-post: post@transport.no
Postadresse
Postboks 5477
Majorstuen
0305 Oslo
Besøksadresse
Næringslivets hus
Middelthunsgate 27
0368 Oslo
Redaktør: Marit Grøttheim, e-post: marit.grottheim@transport.no