Søk

Du er her:

Kollektivbransjens innspill til 
NTP 2018–2029:

 

 

 

 

 

Godstransport

 • Ingen "time out" for utenlandske vogntog

  Norges Lastebileier-Forbunds ønsker om en "time out" for utenlandsk kabotasjevirksomhet på godssiden vil neppe bli realisert. Samferdselsdepartementet ønsker i stedet en mer konkret kartlegging av kabotasjevirksomhetens omfang, og det kan være aktuelt å samarbeide med øvrige nordiske land for å få et klarere regelverk.

 • Donna Diesel hjelper sjåførene

  Statens vegvesens store informasjonsbrosjyre til tungbilsjåfører, Trucker’s guide, er nå oppdatert på 10 språk. Brosjyren er laget som et hjelpemiddel, og retter seg primært mot utenlandske tungbilsjåfører som kjører i Norge.

 • Ingen konflikt på miljøsiden

  Det ble oppnådd enighet om ny Miljøoverenskomst etter at partene hadde meklet på overtid i natt. Det blir dermed ingen streik blant sjåfører og sorteringspersonale innen gjenvinnings-, renovasjons- og avfallshåndteringsbransjen.

 • Søk SkatteFUNN før 1. september!

  SkatteFUNN gir støtte til forskning og utvikling i norske bedrifter gjennom en rettighetsbasert skattefradragsordning. Søker du før 1. september garanteres ferdigbehandling i løpet av året.

 • Oslofjordtunnelen åpnet for alle kjøretøyer

  Kl. 06.00 i morges ble den 7,3 km lange Oslofjordtunnelen åpnet for tunge kjøretøyer over 12 meter etter å ha vært stengt for slike kjøretøyer i over ett år. Administrerende direktør i NHO Transport, Jon H. Stordrange, er tilfreds med at tunnelen nå omsider er åpnet for alle kjøretøyer.

 • Lovforslag om obligatorisk bombrikke

  Vegdirektoratet har etter oppdrag fra Samferdselsdepartementet hatt på høring et lovforslag om innføring av obligatorisk bombrikke for alle tunge kjøretøyer. NHO Transport er positiv til forslaget, og skriver i sin høringsuttalelse at bransjen forventer at ordningen trer i kraft senest fra 1. mars 2013.

 • Nytt lønnssystem for langtransport

  Partene i godsforhandlingene ble i går kveld enige om betingelsene i Transportoverenskomstens godsdel for neste tariffperiode. Dette innebærer et helt nytt lønnssystem for langtransport og at avtalen om nærdistribusjon gjøres om fra en normallønnsavtale til en minstelønnsavtale.

 • Enighet i godsoppgjøret

  NHO Transport og Norges Lastebileier-Forbund kom i dag til enighet med Norsk Transportarbeiderforbund og Yrkestrafikkforbundet i godsoppgjøret. Det blir dermed ingen streik fra tirsdag morgen.

 • Avsluttende mekling i godsoppgjøret

  Den avsluttende meklingen for transportoverenskomstens godsdel finner sted hos Riksmekleren mandag 11. juni. Meklingsfristen utløper klokken 24.00, og en eventuell streik kan dermed igangsettes fra arbeidstidens begynnelse tirsdag 12. juni 2012.

 • Uenighet om åpning av Oslofjordtunnelen

  Etter flere måneders stengning, planlegger Statens vegvesen å åpne Oslofjordtunnelen for store kjøretøyer i midten av juni. Brannsjefen i Søndre Follo vurderer imidlertid pålegg om å holde tunnelen stengt for store kjøretøyer inntil Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har vurdert brannsjefens krav.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Viser fra 51 til 60 av totalt 105 artikler

NHO Transport

Org.nr. 970 168 168

Telefon, e-post
Tlf: 23 08 86 00

E-post: post@transport.no
Postadresse
Postboks 5477
Majorstuen
0305 Oslo
Besøksadresse
Næringslivets hus
Middelthunsgate 27
0368 Oslo
Redaktør: Marit Grøttheim, e-post: marit.grottheim@transport.no