Søk

Du er her:

Kollektivbransjens innspill til 
NTP 2018–2029:

 

 

 

 

 

Godstransport

 • Nye oblater for medlemmenes kjøretøyer

  NHO Transport har nå fått laget nye oblater for 2012 til bruk på medlemmenes kjøretøyer. Oblatene skal være en garanti for kvalitet og seriøsitet. Oblatene kan kun benyttes av våre medlemsbedrifter, og visse betingelser må oppfylles før oblatene tildeles.

 • Brudd i forhandlingene

  Norsk Transportarbeiderforbund og Yrkestrafikkforbundet brøt i 12-tiden i dag forhandlingene med NHO Transport innenfor både buss og gods.

 • Fortsatt mulig å melde seg på neste møte i Arbeidsgiverforum

  Gå ikke glipp av neste møte i Arbeidsgiverforum den 26. april, der hovedtema er utvikling av lokale lønnssystemer og gjennomføring av lokale forhandlinger i praksis. I tillegg blir det gitt en orientering om vårens tariffoppgjør, med fokus på gjennomgang av kravene og beredskap ved en eventuell konflikt.

 • Enighet innen fronfaget

  Norsk Industri og Fellesforbundet ble søndag formiddag enige om ny tariffavtale for industribedriftene. Enigheten kom etter at partene hadde forhandlet på overtid i 12 timer. Oppgjøret har ramme på 2,15 prosent, men det er før lokale forhandlinger er gjennomført.

 • Usikkert om tidspunkt for innføring av obligatorisk bombrikke

  Samferdselsdepartementet avholdt 12. april et informasjonsmøte for transportbransjen. Det dreide seg for det meste om EU- og EØS-relaterte saker, men det fremkom blant annet at innføringen av obligatorisk bombrikke kan bli utsatt til tidlig i 2013. På den annen side jobber departementet aktivt overfor EFTAs overvåkningsorgan med sikte på å få godkjent nye kabotasjeregler på turbilsiden.

 • Avvikler oblatordningen

  Samferdselsdepartementet avvikler ordningen med kontrollmerker for kjøretøy fra og med 2012. NHO Transport har tidligere stilt seg positive til dette i sin høringsuttalelse, og mener avvikling av oblatordningen vil medføre en vesentlig forenkling for medlemsbedriftene og bileiere generelt.

 • Kravutveksling i transportoppgjøret

  Tariffoppgjøret i transportsektoren er i gang. NHO Transport møtte i dag, onsdag 28. mars, arbeidstakerorganisasjonene Norsk Transportarbeiderforbund og Yrkestrafikkforbundet for å utveksle krav knyttet til Bussbransjeavtalen. Kravene vedrørende Transportoverenskomsten og Miljøoverenskomsten vil bli utvekslet litt senere.

 • Oslofjordtunnelen nattestenges

  Fra og med mandag 5. mars 2012 blir Oslofjordtunnelen nattestengt i tidsrommet 21.00 – 06.00. I ukene som kommer vil tunnelen være stengt i dette tidsrommet fra og med natt til mandag til og med natt til fredag. Årsaken til stengingen er at det skal etableres 26 evakueringsrom for å bedre personsikkerheten i tunnelen.

 • Omskilting i Oslofjordtunnelen

  Mandag 27. februar kl. 07.00 åpnes Oslofjordtunnelen for tunge kjøretøy inntil 12 meter. Lengre kjøretøy, samt transport av farlig gods må fortsatt finne andre veier.

 • Stort engasjement på tariffkonferanse

  NHO Transport avholdt tariffkonferanse for medlemsbedriftene i Trondheim 15. februar. Både de formelle og praktiske sider ved vårens oppgjøret ble gjennomgått, og arbeidet så langt ble beskrevet. I tillegg ble forventede krav fra arbeidstakersiden og mulige krav fra arbeidsgiversiden diskutert, noe som skapte et sterkt engasjement.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Viser fra 61 til 70 av totalt 105 artikler

NHO Transport

Org.nr. 970 168 168

Telefon, e-post
Tlf: 23 08 86 00

E-post: post@transport.no
Postadresse
Postboks 5477
Majorstuen
0305 Oslo
Besøksadresse
Næringslivets hus
Middelthunsgate 27
0368 Oslo
Redaktør: Marit Grøttheim, e-post: marit.grottheim@transport.no