Søk

Du er her:

Kollektivbransjens innspill til 
NTP 2018–2029:

 

 

 

 

 

Godstransport

 • Slutt på kontrollmerker på kjøretøy

  Vegdirektoratet har foreslått at bruk av kontrollmerker på kjøretøyers nummerskilt skal opphøre. NHO Transport er positiv til forslaget, som vil medføre en vesentlig forenkling for medlemsbedriftene og bileiere generelt.

 • Lys i enden av Oslofjordtunnelen

  Statens vegvesen vil nå åpne Oslofjordtunnelen for tyngre kjøretøy inntil 12 meter, men kjøretøy med farlig gods må fortsatt finne andre omveier. Det antas at tunnelen kan åpnes for alle kjøretøy i juni etter å ha vært stengt for kjøretøy over 7,5 tonn siden brannen i et vogntog 23. juni i fjor.

 • NHO-medlemmene får "Min side"

  NHO gjør medlemskontakten enklere og lanserer Min side. Her kan medlemmene levere årsoppgave og oppdatere opplysninger om bedriften. Min side inneholder også oversikt over nyttige verktøy og medlemsfordeler.

 • Veglister for riksveger og spesialtransport

  Statens vegvesen har publisert nye utgaver av veglistene for 2012 med regler for aksellast, totalvekt, lengde og bredde for kjøretøyer. Veglistene gir en total oversikt over hvilke begrensninger som gjelder på hvilke veger.

 • Obligatorisk bombrikke for tunge kjøretøy utsatt

  Statssekretær i Samferdselsdepartementet, Lars Erik Bartnes, har nå opplyst at innføring av obligatorisk bombrikke for tunge kjøretøy er utsatt. Departementet hadde opprinnelig lovet at ordningen skulle være på plass før 1. juli 2012. Innføring av obligatorisk bombrikke er viktig for å utligne noen av konkurranseforskjellene mellom norske operatører og utenlandske vogntog og turbiler.

 • Fortsatt mulig å melde seg på regionale tariffkonferanser

  NHO Transports regionale tariffkonferanser nærmer seg, og det er fortsatt mulig å melde seg på konferansene i Trondheim og Oslo henholdsvis 15. og 22. februar. Konferansene vil ta for seg ulike sider ved det kommende tariffoppgjøret.

 • Yrkessjåførenes hverdag under politisk lupe

  Det var høringsmøte i Stortingets transport- og kommunikasjonskomite 17. januar, hvor yrkessjåførenes hverdag var temaet. Det var et bredt spekter av organisasjoner til stede, og temaene var mange og komplekse. Utgangspunktet for høringsmøtet var et Dokument 8-forslag fra Fremskrittspartiets medlemmer av komiteen.

 • Endringer tariffkonferanser – ny påmeldingsfrist 20.01.12

  NHO Transport har valgt å gjøre noen endringer i planene for regionale tariffkonferanser i februar. Foreningen vil konsentrere seg om to arrangement i stedet for fire. Det blir dermed tariffkonferanser for medlemsbedriftene i Trondheim 15.02.12 og i Oslo 22.02.12. På grunn av endringene er også påmeldingsfristen forskjøvet til 20.01.12.

 • Velkommen på regionale tariffkonferanser

  NHO Transport avholder regionale tariffkonferanser for sine medlemsbedrifter i Kristiansand, Trondheim, Tromsø og Oslo i februar. Det er ingen deltakeravgift, men det haster med å melde seg på.

 • Stortingshøring om en bedre hverdag for yrkessjåførene

  Det er levert inn et såkalt Dokument 8-forslag om å forbedre yrkessjåførenes hverdag. Forslagsstillerne fremmer tiltak som etter deres vurdering enkelt kan settes i verk og vil gi yrkessjåførene en bedre arbeidssituasjon.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Viser fra 71 til 80 av totalt 105 artikler

NHO Transport

Org.nr. 970 168 168

Telefon, e-post
Tlf: 23 08 86 00

E-post: post@transport.no
Postadresse
Postboks 5477
Majorstuen
0305 Oslo
Besøksadresse
Næringslivets hus
Middelthunsgate 27
0368 Oslo
Redaktør: Marit Grøttheim, e-post: marit.grottheim@transport.no