Søk

Du er her:

Kollektivbransjens innspill til 
NTP 2018–2029:

 

 

 

 

 

Godstransport

 • Fortsatt usikkerhet om Oslofjordtunnelen

  Oslofjordtunnelen fra Drøbak til Hurum har vært stengt for kjøretøy over 7,5 tonn siden 23. juni i år. Det var håp om at tunnelen kunne åpnes igjen for all trafikk i høst, men det mest sannsynlige er nå at forbindelsen ikke blir åpnet for tyngre kjøretøy før juni neste år.

 • Oslofjordtunnelen fortsatt stengt for tunge kjøretøyer

  Oslofjordtunnelen blir ikke åpnet for kjøretøyer over 7,5 tonn før til neste år. Det var hovedkonklusjonen til Statens vegvesen som denne uken presenterte resultatene fra en helt ny risikoanalyse.

 • Nei til høydebegrensning for vogntog

  Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa sier det er uaktuelt å innføre en høydebegrensning på 4,2 meter for vogntog på norske veger. Et forslag fra Vegdirektoratet om høydebegrensning på 4,0 eller 4,2 meter har møtt motstand fra et samlet næringsliv og vil ikke bli iverksatt.

 • Fortsatt usikkerhet om Oslofjordtunnelen

  Statens vegvesen har nå bekreftet at Oslofjordtunnelen vil bli åpnet igjen for kjøretøy under 7,5 tonn i slutten av uke 27. Det er på den annen side usikkert når tyngre kjøretøy igjen kan ta tunnelen i bruk.

 • Uvisst når Oslofjordtunnelen åpner for tyngre kjøretøy

  Oslofjordtunnelen har vært stengt for all trafikk etter branntilløp og kraftig røykutvikling fra et vogntog 23. juni. Tunnelen åpnes for kjøretøy under 7,5 tonn i slutten av uke 27, men det er fortsatt uvisst når tunnelen blir tilgjengelig for kjøretøy over 7,5 tonn.

 • Kvalitetsstempel: NHO Transports kjøretøyoblater

  NHO Transport har fått laget oblater med foreningens navn samt årstall til bruk på medlemmenes kjøretøyer. Oblatene skal være en garanti for kvalitet og seriøsitet.

 • Utvidet prøveordning med modulvogntog

  Fra 1. juni 2011 utvides prøveordningen med modulvogntog med 21 nye strekninger. Prøveordningen blir forlenget med seks år, fram til 2017.

 • Godskabotasje: Krav om dokumentasjon

  Et forslag fra Samferdselsdepartementet om nye krav til skriftlig dokumentasjon av transportoppdrag vil gi bedre kontroll av utenlandske transportører som utfører innenlands godstransport i Norge. Forslaget er på linje med tilsvarende krav i EU.

 • Yrkessjåførforskriften: Avklaring om etterutdanning

  NHO Transport har brakt på det rene at det i forbindelse med gjennomføring av modul 6 i etterutdanningen for yrkessjåfører åpnes for at den tiden eleven deltar i individuell kjøretrening uten selv å kjøre, kan godskrives som undervisning. Forutsetningen er at det overfor myndighetene dokumenteres at dette gir læring og at dette kan sies å erstatte eventuell undervisning på annen måte.

 • Utvider prøveordningen med modulvogntog

  Vegdirektoratet foreslår nå å utvide prøveordningen med bruk av modulvogntog til å omfatte 21 nye vegstrekninger. Forslaget innebærer også en forlengelse av ordningen med fem år, fram til 2016.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Viser fra 81 til 90 av totalt 105 artikler

NHO Transport

Org.nr. 970 168 168

Telefon, e-post
Tlf: 23 08 86 00

E-post: post@transport.no
Postadresse
Postboks 5477
Majorstuen
0305 Oslo
Besøksadresse
Næringslivets hus
Middelthunsgate 27
0368 Oslo
Redaktør: Marit Grøttheim, e-post: marit.grottheim@transport.no