Søk

Du er her:

Kollektivbransjens innspill til 
NTP 2018–2029:

 

 

 

 

 

Godstransport

 • Ny programutlysning fra Transnova

  Transnova gir støtte til prosjekter som bidrar til lavere klimagassutslipp fra transportsektoren, og nylig ble det første av årets fire programmer til støtte for miljøvennlig transport utlyst.

 • Innføring av obligatorisk bombrikke

  Vegdirektoratet arbeider nå med regler for obligatorisk bombrikke for alle kjøretøy over 7,5 tonn på norske veier. Kravet inntrer når et kjøretøy passerer den norske grensen, og nye regler vil bli innført senest 1. juli 2012. Hensikten er å redusere mulighetene for å unndra avgifter for utenlandske gods- og turbiler.

 • Ny førstehjelpsbrosjyre til yrkessjåfører

  NHO Transport har trykket opp et nytt opplag av brosjyren ”Førstehjelp på ulykkesstedet”. Innholdet er faglig oppdatert i forhold til de aller siste autoritative akuttmedisinske anbefalinger innen gjenopplivning. NHO Transport anbefaler våre medlemsbedrifter å bestille den nye brosjyren, slik at sjåførene blir kjent med ny, revidert gjenopplivningsmetode.

 • Ny håndbok i krise- og beredskapsledelse

  NHO Transport lanserer nå en helt ny håndbok i krise- og beredskapsledelse for buss- og godsbransjen med de siste faglige oppdateringer. Det framgår blant annet at regelmessig trening og øvelser på håndtering av en alvorlig ulykke er et av de viktigste kriterier for å lykkes i en krisesituasjon.

 • Sterkt engasjement på seminar om etterutdanning

  Det var omkring 50 deltakere på NHO Transports seminar om gjennomføring av den obligatoriske etterutdanningen for yrkessjåfører, som ble avholdt i Næringslivets Hus 11. februar. Det er tydelig at det jobbes intenst med organiseringen, oppstart og gjennomføringen av etterutdanningen i de fleste medlemsbedrifter. En del av sjåførene må ha gjennomgått den obligatoriske etterutdanningen innen utgangen av 2011, og en del av de større selskapene har allerede fått nødvendige godkjenninger og starter med interne kurs i disse dager.

 • Veglister for riksveger og fylkesveger

  Statens vegvesen har publisert en ny utgave av vegliste for riksveger og spesialtransport for 2011 med forskrift om vekter og dimensjoner. Veglister for fylkesveger og kommunale veger gjøres tilgjengelig i nettversjon etter hvert som de foreligger.

 • Fortsatt økning i lastebiltransporten

  I 3. kvartal 2010 transporterte norske lastebiler 11,6 prosent mer gods enn i samme kvartal i 2009. Transportarbeidet økte med 2,8 prosent. Men transporten ligger fortsatt under nivået i 3. kvartal 2008.

 • Kabotasje godstransport

  Kabotasje er transport mellom steder i en annen stat enn der hvor transportøren hører hjemme. Kabotasje er i utgangspunktet ikke tillatt. En utenlandsk transportør kan bare frakte gods mellom to steder i Norge dersom det foreligger et spesielt grunnlag for det. Transportører fra EU/EØS området har likevel adgang til å utføre midlertidig kabotasje i Norge.

 • Klart for ny transportmesse i 2011

  Norges Lastebileier-Forbund, Transportbedriftenes Landsforening og Bilimportørenes Landsforening ønsker velkommen til ny transportmesse på Lillestrøm 8. - 10. september 2011.

 • Tiltak for rekruttering til transportbransjen

  Transportbedriftenes Landsforening har sammen med Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund og Norges Lastebileier-Forbund gjort et felles framstøt for å styrke rekrutteringen av yrkessjåfører til transportbransjen.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Viser fra 91 til 100 av totalt 105 artikler

NHO Transport

Org.nr. 970 168 168

Telefon, e-post
Tlf: 23 08 86 00

E-post: post@transport.no
Postadresse
Postboks 5477
Majorstuen
0305 Oslo
Besøksadresse
Næringslivets hus
Middelthunsgate 27
0368 Oslo
Redaktør: Marit Grøttheim, e-post: marit.grottheim@transport.no