Søk

Du er her:

Kollektivbransjens innspill til 
NTP 2018–2029:

 

 

 

 

 

Delvis tysk retrett

Tips en venn om denne artikkelen

Publisert: 02.02.2015
Tyskland har inntil videre tilsidesatt kravet om at det skal betales en minstelønn på 8,50 Euro til sjåfører som kjører transitt gjennom landet. Det skal imidlertid fortsatt betales minstelønn ved internasjonal transport og kabotasjeoppdrag.

Kravet om minstelønn ved transittkjøring er opphevet inntil aktuelle EU-myndigheter har vurdert lovligheten av det tyske kravet. Selskaper som har transporter gjennom Tyskland uten å laste eller losse, trenger heller ikke rapportere om kjøringen til Tollmyndighetene i Køln, men dette skal fortsatt gjøres ved internasjonal transport til Tyskland og kabotasjekjøring.

– Det er mange som har protestert på det nye tyske regelverket på dette feltet, og det blir spennende å se hvordan aktuelle EU-myndigheter vil behandle saken. Dette vil få konsekvenser for hvordan en eventuell allmenngjøring av minstelønnssatsene i norske tariffavtaler på gods- og turbilsiden kan håndheves, sier administrerende direktør i NHO Transport, Jon H. Stordrange.

NHO Transport

Org.nr. 970 168 168

Telefon, e-post
Tlf: 23 08 86 00

E-post: post@transport.no
Postadresse
Postboks 5477
Majorstuen
0305 Oslo
Besøksadresse
Næringslivets hus
Middelthunsgate 27
0368 Oslo
Redaktør: Marit Grøttheim, e-post: marit.grottheim@transport.no