Søk

Du er her:

  • Forsiden
  • > Kontrollfokus på verstingbedriftene

Kollektivbransjens innspill til 
NTP 2018–2029:

 

 

 

 

 

Bedrifter som kjører lovlig og har god teknisk stand på kjøretøyene vil få det lettere med det nye kontrollsystemet. Foto: Marit Grøttheim
Bedrifter som kjører lovlig og har god teknisk stand på kjøretøyene vil få det lettere med det nye kontrollsystemet. Foto: Marit Grøttheim

Kontrollfokus på verstingbedriftene

Tips en venn om denne artikkelen

Publisert: 11.08.2016
EU vil ha tryggere tungtransport. Fra våren 2018 innføres et felles system for alle EU-land som gjør det mulig å plukke ut selskap med dårlig sikkerhetshistorikk ved kontroller.

Det blir felles krav til kontrollørenes kompetanse og gjennomføring av kontroller. De nye kravene til teknisk kontroll blir vesentlig strengere. Systemet skal hjelpe kontrollørene å velge ut transportforetak med hyppige feil, mens de som kjører lovlig får færre kontroller og dermed en redusert belastning skriver vegnett.no.

– Vi har mye informasjon om kjøretøy, men lite systematisk relatert opp mot bedrifter, så  dette systemet vil bli et viktig verktøy, sier Henning Harsem i Statens vegvesen som er avdelingsdirektør for tilsyn og kontroll. – Det er dessuten ikke bare sjåføren som har skylda ved feil og mangler – han er ofte et «gissel» i en ukultur i transportfirmaet. Slike firma vil vi få bedre oversikt over med nytt system.

Statens vegvesen vil starte med å utvikle sin del av systemet i høst, og opplæringen vil bli tilpasset for å ivareta nye krav. Arbeidet med innarbeiding av nye krav i lovverket er i gang, og de nye reglene skal være gjeldende fra mai 2018.

NHO Transport

Org.nr. 970 168 168

Telefon, e-post
Tlf: 23 08 86 00

E-post: post@transport.no
Postadresse
Postboks 5477
Majorstuen
0305 Oslo
Besøksadresse
Næringslivets hus
Middelthunsgate 27
0368 Oslo
Redaktør: Marit Grøttheim, e-post: marit.grottheim@transport.no