Søk

Du er her:

  • Forsiden
  • > Positive erfaringer med Transportoverenskomsten

Kollektivbransjens innspill til 
NTP 2018–2029:

 

 

 

 

 

Positive erfaringer med Transportoverenskomsten

Tips en venn om denne artikkelen

Publisert: 26.02.2015
Bruk avlønningsmodellen for langtransport, trepartssamarbeidet om arbeidsforholdene i transportsektoren og spørsmål om innføring av allmenngjøring for Godsavtalen og Transportoverenskomstenvar hvovedtemaer på NHO Transports møte for godsmedlemmer 25. februar.

Erfaringene med Transportoverenskomsten etter siste tariffrevisjon var første punkt på agendaen, og det ble trukket frem som positivt at stadig flere tar i bruk avlønningsmodellen for langtransport. Arbeidsgivers dekning av den obligatoriske etterutdanningen har imidlertid vært en forholdsvis kostbar løsning.

Deltakerne ble også orientert om utviklingen i trepartssamarbeidet om arbeidsforholdene i transportsektoren. Viktigste sak på møtet var anmodningen om allmenngjøring av sentrale bestemmelser i Godsavtalen og Transportoverenskomsten. Høringsfristen går ut 12. mars, og NHO Transports styre skal på møte 10. mars ta endelig stiling til hvilken holdning foreningen skal innta i dette spørsmålet.

Styret vil selvsagt lytte til godsmedlemmenes mening om allmenngjøring innen sitt tariffområde, og på møtet ble det brukt mye tid på gjennomgang av fordeler og ulemper ved en eventuell allmenngjøring. En del usikkerhetsmomenter ble også trukket fram, men deltakerne helte i retning av et ja til allmenngjøring. Dette skyldtes ikke minst at utenlandske selskaper i stadig større grad etablerer seg i Norge, men hyrer inn sjåfører fra tidligere Øst- Europa basert på mindreverdige lønns- og arbeidsvilkår.

– Det var en interessant gjennomgang av ulike sider ved allmenngjøringskravet. Møtet ble avsluttet med en diskusjon om hva NHO Transport kan gjøre for å få flere og mer fornøyde godsmedlemmer. Det kom mange konstruktive innspill, som vil bli brakt inn i styret strategidiskusjon 10. mars, sier administrerende direktør i NHO Transport, Jon H. Stordrange.

NHO Transport

Org.nr. 970 168 168

Telefon, e-post
Tlf: 23 08 86 00

E-post: post@transport.no
Postadresse
Postboks 5477
Majorstuen
0305 Oslo
Besøksadresse
Næringslivets hus
Middelthunsgate 27
0368 Oslo
Redaktør: Marit Grøttheim, e-post: marit.grottheim@transport.no