Søk

Du er her:

  • Forsiden
  • > Sikkerhetsarbeid i transportbedrifter styrkes

Kollektivbransjens innspill til 
NTP 2018–2029:

 

 

 

 

 

Trafikk med gods- og personbiler på E6.

Sikkerhetsarbeid i transportbedrifter styrkes

Tips en venn om denne artikkelen

Publisert: 15.03.2016
Statens vegvesen setter nå fokus på sikkerhetskultur i transportvirksomheter, og ønsker å bli en bedre medspiller i arbeidet for å redusere trafikkulykker – spesielt de som medfører alvorlig skade eller død.

På et seminar nylig ble bransje og forskere bedt om innspill til hva Vegvesenets beste bidrag til å styrke sikkerheten kan være.

 

Høy ulykkesrisiko

Yrkessjåfør i arbeid er involvert i 30 prosent av de trafikkulykkene som skjer i arbeid eller ved reise til og fra arbeidssted. En TØI-rapport fra 2012 viser at det er tre hovedårsaker til alvorlige ulykker: manglende bruk av belte, liten tid og trøtthet. Dette er faktorer som det er mulig å påvirke, men det kan være avgjørende om det er kultur i bedriften for å tenke sikkerhet, og her spiller ledelsens holdninger og oppfølging en stor rolle.

 

Sertifiseringsordninger

ISO 39001:2012 som er en internasjonal standard i styringssystemer for trafikksikkerhet, kom i første utgave på norsk i april 2013. En bedrift kan ha gode sikkerhetsrutiner uten å være sertifisert, men sertifisering gir en systematikk både i innføring og oppfølging.

Denne standarden er snaut nok tatt i bruk i Norge – kun i tre godsbedrifter, mens det i Sverige er 110 som har tatt standarden i bruk. Mårten Johansson fra Sveriges Åkeriföretag som organiserer rundt 70 prosent av svenske transportbedrifter, fortalte om erfaringer med bruk av standarden. Det er mange små foretak som sertifiserer seg, og standarden fungerer som en vegledning til å innføre sikkerhetsmål. Samtidig er det vanskelig å finne målbare mål, og få dokumentert effekten. Han mente likevel å ha klare holdepunkter for at det også er økonomisk lønnsomt med et systematisk sikkerhetsarbeid, og foreningen er i ferd med å kartlegge dette nærmere.

Dødsulykker i Sverige med lastebil i 2012 viste at kun fire drepte satt i førerhuset, mens 51 var innblandet. Johansson mente et virkemiddel til bedre sikkerhet var innføring av modulvogntog – det reduserer antall lastebilfronter på veien.

Les også Varig løsning for modulvogntog

 

Sikkerhetskultur i godsbransjen

TØI utførte i 2014 en undersøkelse for NHO Transport i tre godsbedrifter med en antatt god sikkerhetskultur. Tor Olav Nævestad, en av forskerne bak undersøkelsen, presenterte funn fra denne på seminaret. 

Les Sikkerhetskultur i godsbransjen og rapporten

 

Småbedrifter trenger hjelp

86 prosent av norske godsbedrifter har fem eller færre ansatte. Nævestad mente derfor Statens vegvesen burde ha spesielt fokus på hvordan de kan hjelpe små bedrifter, og presenterte en enkel ”Sikkerhetsstige” for hvordan det kunne gjøres. (BILDE)

Det ble også presisert at en bedrift kan ha gode sikkerhetsrutiner uten å være sertifisert.

Les om Sikkerhetsarbeid i HOB Gods

 

Trygg trailer – et vellykket Vegvesenprosjekt

Transportkjøpernes påvirkningsmulighet og interesse av sikker transport var utgangspunkt for prosjektet Trygg trailer. Det startet som et samarbeidsprosjekt mellom Statens vegvesen og fiskerinæringen, som opplevde at biler som kom for å hente fisk var alt for dårlig skodd. Der kombineres informasjon til transportørene om krav til utrustning med avvisning av biler som ikke oppfyller kravene. Fra 2014 hadde det utviklet seg til et landsdekkende prosjekt. Planen er at det skal gå over tre år, og med evaluering for hver sesong.

NHO Transport

Org.nr. 970 168 168

Telefon, e-post
Tlf: 23 08 86 00

E-post: post@transport.no
Postadresse
Postboks 5477
Majorstuen
0305 Oslo
Besøksadresse
Næringslivets hus
Middelthunsgate 27
0368 Oslo
Redaktør: Marit Grøttheim, e-post: marit.grottheim@transport.no