Søk

Du er her:

Kollektivbransjens innspill til 
NTP 2018–2029:

 

 

 

 

 

EUs grunn- og etterutdanningsdirektiv

Tips en venn om denne artikkelen

EU har også sett behovet for høyere kompetanse blant EU-/EØS-statenes yrkessjåfører. Derfor har EU vedtatt et eget grunn- og etterutdanningsdirektiv som er implementert i alle EU-/EØS-land. Målsettingen med bestemmelsene er å oppnå en reduksjon i antall trafikkulykker med tunge kjøretøy, heve yrkessjåførens status , bedre livskvalitet for sjåførene, og bidra til like konkurransevilkår.

Viktige fagtemaer er vegtransporten og samfunnet, yrkessjåførens sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, kjøretøyteknikk og optimal bruk av tunge kjøretøyer, sikring av passasjerer og last, og sikker adferd på veien.

Les mer om nye krav til yrkessjåførutdanningen lenger ned på siden.

Grunn- og etterutdanning

 • Vinnerne av NM i Yrkessjåførfaget

  Yrkes NM i yrkessjåførfaget ble avviklet i Bergen sist uke, med kåring av vinnere i klassene for gods- og bussjåfør.

 • Husk oppmeldingsfristen til yrkesteorieksamen

  Fristen for å melde seg opp til yrkesteorieksamen dette semesteret er 15. september. Eksamen blir avholdt 2. desember. Man må selv melde seg opp til eksamen som privatist, men opplæringskontorene kan bistå om nødvendig.

 • Unibuss hadde første lærling, Rune Gustavsen, som fullførte yrkessjåførutdanning på buss i forsøksordningen for 18-åringer.

  Bussbransjen ønsker flere lærlinger

  Rekrutteringsbehovet innen persontransport er stort. For bedriftene er lærlingordningen en mulighet til å få sjåfører med god kompetanse. For lærlingen er det en sikker vei til fast jobb. – Tilby læreplass og vi skaffer lærling, sier Charles Galaasen på Opplæringskontoret.

 • Toppscore på eksamen i yrkesteori

  Karakteren 6 på teorieksamen for fagbrev i Yrkessjåførfaget er det høyeste en kan få. Sensoren i Akershus har for første gang gitt dette. Kandidaten er fører Roar Melås hos Unibuss Ekspress.

 • Lansering av yrkesteorikurs for sjåførfaget

  I oppfølgingen av tariffoppgjøret 2012 er det utarbeidet et yrkesteorikurs som kan brukes til eksamensforberedelse til yrkesteorieksamen for Yrkessjåførfaget. Dette vil gjøre vegen til fagbrev enklere for mange sjåfører.

 • Misforståelse om tidsfrister

  Yrkessjåfører har i det siste blitt bøtelagt for ikke å ha overholdt tidsfrister for fullført 35-timers etterutdanningskurs. NHO Transport har vært i kontakt med Vegdirektoratet om saken, og det viser seg at bøteleggingen skyldes en misforståelse omkring hvilke frister som gjelder for etterutdanningen.

 • Fortsatt stor interesse for yrkessjåførutdanningen

  EUs regelverk om yrkessjåførutdanning vekker fortsatt stor interesse i transportbransjen. Nylig arrangerte NKI sammen med Trafikkforum et seminar på Gardermoen med over 100 deltakere. Mange var representanter for ulike kursarrangører. NHO Transports medlemmer var også godt representert.

 • Yrkessjåførforskriften: Avklaring om etterutdanning

  NHO Transport har brakt på det rene at det i forbindelse med gjennomføring av modul 6 i etterutdanningen for yrkessjåfører åpnes for at den tiden eleven deltar i individuell kjøretrening uten selv å kjøre, kan godskrives som undervisning. Forutsetningen er at det overfor myndighetene dokumenteres at dette gir læring og at dette kan sies å erstatte eventuell undervisning på annen måte.

 • Sterkt engasjement på seminar om etterutdanning

  Det var omkring 50 deltakere på NHO Transports seminar om gjennomføring av den obligatoriske etterutdanningen for yrkessjåfører, som ble avholdt i Næringslivets Hus 11. februar. Det er tydelig at det jobbes intenst med organiseringen, oppstart og gjennomføringen av etterutdanningen i de fleste medlemsbedrifter. En del av sjåførene må ha gjennomgått den obligatoriske etterutdanningen innen utgangen av 2011, og en del av de større selskapene har allerede fått nødvendige godkjenninger og starter med interne kurs i disse dager.

 • Nye krav til yrkessjåførutdanning

  Etter 10 september 2008, må alle som tar førerkort for minibuss og buss og skal bli yrkessjåfør i tillegg skaffe seg en spesiell yrkeskompetanse ved å ta grunnutdanning yrkessjåfør og få utstedt et kompetansebevis.

NHO Transport

Org.nr. 970 168 168

Telefon, e-post
Tlf: 23 08 86 00

E-post: post@transport.no
Postadresse
Postboks 5477
Majorstuen
0305 Oslo
Besøksadresse
Næringslivets hus
Middelthunsgate 27
0368 Oslo
Redaktør: Marit Grøttheim, e-post: marit.grottheim@transport.no