Søk

Du er her:

Kollektivbransjens innspill til 
NTP 2018–2029:

 

 

 

 

 

Hederstegn

Tips en venn om denne artikkelen

Hederstegn avvikles. Erstattes av diplom

På styremøte i NHO Transport 30.06.2016 ble det vedtatt at ordningen med hederstegn skal avvikles når dagens lager er tomt. Som erstatning ønsket styret at administrasjonen utarbeidet en mal for et diplom for bruk ved bedriftsinterne markeringer av 25-årsjubileer.

Bakgrunn for avvikling

Uttaket av hederstegn har blitt stadig mindre. De bedriftene som har benyttet ordningen mest vurderer at dette er i ferd med å bli irrelevant, siden de fleste sjåfører vil bytte arbeidsgiver i løpet av 25 år på grunn av anbudssystemet.

Lageret av hederstegn er i ferd med å gå tomt. Pris på hederstegn ved ny produksjon vil øke kraftig, ifølge leverandør. I tillegg ville det kreves et nytt design på grunn av logo- og navneskifte.

Praksis ved 25-årsjubileer

Malen til diplom ligger på Arbinn.nho.no under Digitale medlemstjenester.
Gå inn fra  NHO Transports hjemmeside. Diplomet fylles ut elektronisk og skrives ut, og signeres manuelt. Ramme for jubileumsmarkering er opp til den enkelte bedrift.

Salg av hederstegn

Det er fortsatt et lite lager av små hederstegn igjen, som det er mulig å bestille. Store er utsolgt. Bestilling på post@transport.no
 

 *) Transportbedriftenes Landsforening skiftet navn til NHO Transport 1. februar 2011.

Fagansvarlig

Unni Farstad

Administrasjonskoordinator
T: 23 08 85 92M: 980 19 491

NHO Transport

Org.nr. 970 168 168

Telefon, e-post
Tlf: 23 08 86 00

E-post: post@transport.no
Postadresse
Postboks 5477
Majorstuen
0305 Oslo
Besøksadresse
Næringslivets hus
Middelthunsgate 27
0368 Oslo
Redaktør: Marit Grøttheim, e-post: marit.grottheim@transport.no