Søk

Du er her:

Kollektivbransjens innspill til 
NTP 2018–2029:

 

 

 

 

 

Helse, miljø og sikkerhet i fokus

Tips en venn om denne artikkelen

NHO Transport har siden 1992 arbeidet med helse, miljø og sikkerhet. NHO Transport har hatt ulike prosjekter og aktiviteter knyttet til dette. Det mest kjente av disse er antakelig Friskbuss.

NHO Transport har egen HMS-rådgiver som er delvis finansiert av NHOs Arbeidsmiljøfond. NHO Transports HMS-rådgiver bistår medlemsbedriftene med spørsmål innen helse, miljø og sikkerhet, og inkluderende arbeidsliv (IA).

Fagansvarlig

Johannes Straume

Advokat / forhandler
T: 23 08 86 04M: 950 14 530

HMS

 • Foto: Marit Grøttheim

  NAV digitaliserer sykefraværsoppfølgingen

  NAV har under utvikling en digital løsning for sykemeldinger og oppfølging av disse. Det skal sikres bedre samhandling mellom de fire hovedaktørene; den sykemeldte, legen, arbeidsgiver og NAV.

 • Sykefraværet går fortsatt ned

  Sykefraværstallene for NHO-bedrifter for 2014 er nå klare. For ”rutebil” har legemeldt sykefravær gått ned fra 2013 til 2014. Det har vært en jevn nedgang siden 2010, men transportsektoren ligger fortsatt høyt i forhold til gjennomsnittet.

 • HMS-kurs for arbeidsgivere

  Gjennom Næringslivets Skole tilbys ledere med arbeidsgiveransvar kurs som gir en grundig innføring i det lovpålagte HMS-arbeidet i henhold til kravene i arbeidsmiljøloven. I løpet av høsten gjennomføres kurs i Trondheim, Stavanger, Bergen og Oslo.

 • Nedgang i sykefraværet i 2011

  NHO presenterte nylig sin sykefraværsstatistikk for 4. kvartal 2011. Tallene for "rutebil" viser en nedgang i det legemeldte sykefraværet på i overkant av 12 prosent i 4. kvartal 2011 sammenlignet med 4. kvartal 2010.

 • Enklere oppfølging av sykmeldinger

  Myndighetene og hovedorganisasjonene i arbeidslivet er enige om nye tiltak som gjør det enklere å følge de nye reglene om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere. Etter at nye regler for oppfølging av sykmeldte trådte i kraft 1. juli 2011, har det vært usikkerhet blant både virksomheter og sykmeldere om hvordan reglene skal forstås.

 • Regelhjelp.no har fått ny hjemmeside

  På nettstedet Regelhjelp.no gis det veiledning til hvilke krav og regelverk innen helse, miljø og sikkerhet som gjelder for din bedrift.

 • Bruk av elektronisk stoffkartotek

  Fagsjef HMS i Norges Bilbransjeforbund, Ingrid Engesæt, har skrevet en oppgave om bruk av elektroniske stoffkartotek i bilbransjen. Gjennom en spørreundersøkelse rettet mot Norges Bilbransjeforbunds medlemmer har Engesæt sett på om bruk av elektroniske stoffkartotek bidrar til bedre kjemikaliehåndtering i bilbransjen. For de av våre medlemsbedrifter som har egne verksteder kan denne oppgaven være av interesse.

 • Fortsatt nedgang i sykefraværet

  Sykefraværstallene for tredje kvartal er nå klare. Det er gledelig å registrere at det systematiske og langsiktige arbeidet for lavere sykefravær, som så mange av våre medlemsbedrifter har satset på, gir uttelling.

 • HMS-nytt: Lavere sykefravær og Inkluderende Arbeidsliv

  I slutten av september kom det sykefraværsstatistikk for andre kvartal 2011. For rutebilsektoren er det gledelig å registrere at sykefraværet har gått ned med 4,4 prosent, fra 9,1 prosent i andre kvartal 2010, til 8,7 prosent i andre kvartal 2011.

 • AKAN relanserer Balance

  Arbeidslivets kompetansesenter for rus- og avhengighetsproblematikk (AKAN) lanserer en ny og forbedret versjon av det nettbaserte programmet Balance. Balance er et tilbud til dem som vil sjekke og eventuelt justere sine alkoholvaner. I tillegg gir Balance nå også råd om hvordan takle stress og ha det bedre i hverdagen.

NHO Transport

Org.nr. 970 168 168

Telefon, e-post
Tlf: 23 08 86 00

E-post: post@transport.no
Postadresse
Postboks 5477
Majorstuen
0305 Oslo
Besøksadresse
Næringslivets hus
Middelthunsgate 27
0368 Oslo
Redaktør: Marit Grøttheim, e-post: marit.grottheim@transport.no