Søk

Du er her:

Kollektivbransjens innspill til 
NTP 2018–2029:

 

 

 

 

 

Hvorfor og hvordan satse på kompetanse

Tips en venn om denne artikkelen

Kompetanseheving og rekruttering i transportbransjen er to store utfordringer som næringen står overfor de nærmeste årene. NHO Transport vil derfor ha stort fokus på disse utfordringene.

Dyktige yrkessjåfører med høy kompetanse er et viktig virkemiddel for å løse samfunnets behov for trafikksikre og miljøvennlige busstjenester. Buss, trikk og T-bane dekker et transportbehov blant Norges befolkning som medførte at det i 2010 for første gang ble utført mer enn 300 millioner passasjerreiser. I 2030 er det beregnet at kollektivtransportbehovet må økes med 20 – 30 prosent i de største byene dersom kolllektivtrafikken skal ta unna den forventede trafikkveksten.

Dyktige sjåfører gir flere passasjerer

Høy kompetanse blant yrkessjåfører er også viktig for bedre trafikkavvikling, håndtering av uforutsette hendelser, regularitet, forutsigbarhet og kundeservice.  Disse faktorene er ansett som noen av de viktigste kriteriene for at kollektivtransporten skal generere nye passasjerer, og få dagens kollektivreisende til ytterlige å øke bruken av kollektivtilbudet.

Økt status

Kompetanseheving er også med på å gi yrkessjåførene høyere status som sammen med gode lønns- og arbeidsvilkår og seniorpolitiske tiltak bidrar til å beholde ansatte lenger i bransjen enn hva tilfellet er i dag, og gjøre bransjen mer attraktiv i forhold nyrekruttering.

Viktig samfunnsmessig rolle

God sjåførkompetanse er likeledes nødvendig for at sjåførene skal forstå sin viktige samfunnsmessige rolle, og således bidra til økt stolthet og motivasjon. Kompetanse gir trygghet i sjåførenes arbeidssituasjon og ved håndtering av ulike problemstillinger. Kompetanse bidrar også til et bedre forhold til passasjerer og andre medtrafikanter.

Positive effekter

For transportselskapene bidrar prioritering av kompetanse blant de ansatte til mer lojale medarbeidere, lavere skadefrekvens, mer økonomisk kjøring og redusert sykefravær. Kompetanse bidrar også til at det blir lettere og etterleve anbudskontrakter, unngå sanksjoner og bedre forutsigbarhet i forhold til inngåelse av nye avtaler.

Kompetanse

  • Avtalen signeres. Foto: MArit Grøttheim

    Avtale som garanterer læreplass

    En ny samarbeidsavtale, som gir læreplassgaranti til elever som er kvalifisert, ble signert i dag mellom fire opplæringskontorer innen Service og Samferdsel og Akershus fylkeskommune. Bleiker, Drømtorp og Mailand videregående skoler deltar i samarbeidet.

NHO Transport

Org.nr. 970 168 168

Telefon, e-post
Tlf: 23 08 86 00

E-post: post@transport.no
Postadresse
Postboks 5477
Majorstuen
0305 Oslo
Besøksadresse
Næringslivets hus
Middelthunsgate 27
0368 Oslo
Redaktør: Marit Grøttheim, e-post: marit.grottheim@transport.no