Søk

Du er her:

Kollektivbransjens innspill til 
NTP 2018–2029:

 

 

 

 

 

Bussbransjens kompetanseløft

Tips en venn om denne artikkelen

Som en del av Bussbransjeavtalen som NHO Transport inngikk med Norsk Transportarbeiderforbund og Yrkestrafikkforbundet i 2007, ble det utviklet et opplæringstilbud for bussjåfører. Formålet var blant annet å heve bussbransjens status, stimulere til kompetanseheving og bidra til at bransjen bedre kan konkurrere om arbeidskraft.

Kompetanseløftet ble lansert i april 2008, og består av en opplæringspakke bestående av fire kompetansemoduler. Sjåføropplæringen gjennomføres som en blanding av e-læring og tradisjonell undervisning med samlinger i bedriftene.

Ved gjennomført og bestått opplæring får sjåføren et lønnstillegg pr. time på kr 3,- pr. modul - det vil si til sammen kroner 12,- pr. time ved bestått test i fire moduler. Når prøvene i samtlige fire moduler er bestått utstedes et kompetansebevis.

Etter avtale mellom partene i tariffoppgjøret 2012, knyttes dagens betaling for tre moduler til gjennomført grunnutdanning eller etterutdanning i henhold til yrkessjåførforskriften. For sjåfører som har gjennomført etterutdanning kreves i tillegg en bestått test før kompetansetillegget utbetales. Denne testen skal dokumentere at sjåførene har kompetanse som dekker opplæringsmålene i kompetanseløftet, selv om de ikke har fullført alle modulene.

Les mer om Kompetanseløftet lenger ned på siden.

Kompetanseløftet

 • Etterutdanningstesten er klar

  Som et resultat av vårens tariffoppgjør ble det enighet om å knytte betalingen for tre av modulene i Kompetanseløftet til gjennomført grunn- eller etterutdanning i henhold til yrkessjåførforskriften. For sjåfører som gjennomfører etterutdanningen er det utarbeidet en test som må være bestått før kompetansetillegget utbetales.

 • Mange bussjåfører med kompetanseløft

  Siden bussbransjens kompetanseløft ble lansert i april 2008, har mer enn 14 000 sjåfører gjennomført hele eller deler av opplæringen. Nesten 5000 sjåfører har gjennomført og bestått testene for alle fire modulene.

 • Modulenes innhold

  I de fire modulene er det lagt særlig vekt på kompetanse om god kundebehandling, høy beredskap, miljøvennlig drift og godt samarbeid mellom ansatt og bedrift.

 • Kompetansebevis

  Som en dokumentasjon på at bussjåførene har gjennomført opplæringen og bestått prøvene i samtlige fire moduler, er det laget et kompetansebevis som den enkelte bedrift kan utstede.

 • Om gjennomføringen

  Gjennomføringen av modulene vil bestå i egenaktivitet i form av e-læring og tester, kombinert med klasseroms- og kollegabasert opplæring. Samlingene ledes av instruktør i bedriften.

 • Priser

  Kompetansemodulene bestilles fra Norsk Interaktiv AS, enkeltvis eller som pakke bestående av alle fire moduler. Prisen på enkeltmoduler er fast, mens prisen på pakker er avhengig av antall pakker som bestilles, d.v.s. hvor mange sjåfører (inkludert instruktører) som meldes på.

 • Brosjyre om Kompetanseløftet

  NHO Transport laget i 2008 en brosjyre med informasjon om bussbransjeavtalens kompetanseløft som forklarer innholdet i Kompetanseløftet og hvordan opplæringen kan gjennomføres.

NHO Transport

Org.nr. 970 168 168

Telefon, e-post
Tlf: 23 08 86 00

E-post: post@transport.no
Postadresse
Postboks 5477
Majorstuen
0305 Oslo
Besøksadresse
Næringslivets hus
Middelthunsgate 27
0368 Oslo
Redaktør: Marit Grøttheim, e-post: marit.grottheim@transport.no