Søk

Du er her:

Kollektivbransjens innspill til 
NTP 2018–2029:

 

 

 

 

 

Håndbok i krise- og beredskapsledelse

Tips en venn om denne artikkelen

NHO Transport har utarbeidet en ny håndbok i krise- og beredskapsledelse. Formålet med håndboken er primært å forebygge ulykker, men også å forberede beredskapsledelsen i transportbedriftene på hvilke tiltak som må iverksettes når en ulykke først har inntruffet.

Det har også vært ønskelig å utarbeide en håndbok som setter fokus på og hever kvaliteten på sikkerhet og beredskap generelt i bransjen, for derved å sikre at bussbransjen i Norge innehar en standard som er i tråd med de krav som passasjerer og myndigheter forventer.

Håndboken er bygget opp etter en helhetlig tilnærming, den anerkjente 5-trinnsmodellen hvor hvert av trinnene inneholder følgende: Kartlegge interne/eksterne ansvarsforhold, utarbeide risiko- og sårbarhetsanalyse, utarbeide beredskapsplan, etablere beredskapsorganisasjon, drive opplæring og gjennomføre regelmessige øvelser.

Les mer om "Håndbok i krise- og beredskapsledelse" her.

Last ned:

Last ned "Håndbok i krise- og beredskapsledelse" her.

Last ned "Beredskapsplan for norske busselskap - del 1" her.

Last ned "Beredskapsplan for norske busselskap - del 2" her.

NHO Transport

Org.nr. 970 168 168

Telefon, e-post
Tlf: 23 08 86 00

E-post: post@transport.no
Postadresse
Postboks 5477
Majorstuen
0305 Oslo
Besøksadresse
Næringslivets hus
Middelthunsgate 27
0368 Oslo
Redaktør: Marit Grøttheim, e-post: marit.grottheim@transport.no