Søk

Du er her:

Kollektivbransjens innspill til 
NTP 2018–2029:

 

 

 

 

 

AFP: Oppdaterte medlemsopplysninger viktig

Tips en venn om denne artikkelen

Publisert: 21.11.2011
Retten til AFP er avhengig av korrekte opplysninger om virksomheten. Det er derfor viktig at både Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret samt NHOs medlems- og tariffavtaleregister til enhver tid er oppdatert. Manglende oppdatering av registerne kan få store konsekvenser for både arbeidstaker og arbeidsgiver. Meld derfor fortløpende inn endringer.

Retten til AFP er avhengig av ansettelse i virksomhet med tariffavtale. Hvor søkeren er/har vært ansatt følger av Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret (AA-registeret). Vilkåret om tariffbundet virksomhet følger av NHOs medlems- og tariffavtaleregister. Dette er to separate registre, og medlemsbedriften må selv sørge for oppdatering av begge registerne.

Foretaket har en lovpålagt plikt til å melde til AA-registeret:

  • etablering, flytting eller opphør av enhet eller virksomhet,
  • salg eller overdragelse av virksomhet til annen enhet,
  • endringer i enheten eller virksomhetens navn,
  • flytting til eller fra utlandet eller utenlandsk kontinentalsokkel,
  • endring i ansettelsesforholdet.

Tariffavtalene blir registrert gjeldende for den enkelte enhet eller virksomhet (org. nr. bedrift), og ikke for foretaket (org. nr). Det er derfor svært viktig at NHO får melding om opprettelse eller avvikling av enhet eller virksomhet med eget org. nr bedrift i det enkelte foretak (org. nummer). Opplysninger om dette kan du blant annet finne på Altinn.

I melding til NHO må det særskilt opplyses om endringen er en virksomhetsoverdragelse, da dette etter arbeidsmiljøloven kap 16 har betydning for tarifforholdet.

Utsendelse av premieinnbetalingene til Fellesordningene er også basert på opplysninger fra disse to registerne.

Manglende oppdatering av registerne kan føre til tap av AFP og således utløse erstatningsansvar for arbeidsgiver overfor arbeidstaker, etterfakturering av betydelige premiekrav fra ordningene mv.

Vi håper på forståelse for viktigheten av dette. NHO har ikke tilgang til opplysninger fra AA-registeret. Vi oppfordrer bedriftene til fortløpende å sende oss melding om endringer. Dette kan gjøres på medlem@nho.no.

Fagansvarlig

Johannes Straume

Advokat / forhandler
T: 23 08 86 04M: 950 14 530

NHO Transport

Org.nr. 970 168 168

Telefon, e-post
Tlf: 23 08 86 00

E-post: post@transport.no
Postadresse
Postboks 5477
Majorstuen
0305 Oslo
Besøksadresse
Næringslivets hus
Middelthunsgate 27
0368 Oslo
Redaktør: Marit Grøttheim, e-post: marit.grottheim@transport.no