Søk

Du er her:

Kollektivbransjens innspill til 
NTP 2018–2029:

 

 

 

 

 

Første møte i NHO Transports arbeidsgiverforum

Tips en venn om denne artikkelen

Publisert: 02.05.2011
NHO Transport har nå startet opp et eget arbeidsgiverforum for medlemmene. Det første møtet ble avholdt den 28. april 2011 i Næringslivets Hus. Det var bra oppmøte og engasjerte deltakere.

Møtets hovedtema var lønnsdannelsen i bransjen, med foredrag av Rolf Nergård fra NHO som redegjorde for forskjellene mellom minstelønn og normallønn. Harald Thomassen fra Rederienes Landsforening fortalte om erfaringene de har gjort med overgangen fra normallønn til minstelønn. Årets mellomoppgjør ble gjennomgått av advokat Johannes Straume i NHO Transport. Presentasjoner knyttet til disse temaene ligger nederst i artikkelen.

Advokat Ann Helen Hvam i NHO Transport holdt et foredrag om  betydningen av å lage gode arbeidsavtaler. Faste poster som tariff og HMS sto også på programmet hvor man utvekslet erfaringer.

Oppsummeringen viste at medlemmene ønsket arbeidsgiverforum som en fast arena med kvartalsvise møter, og at det var behov for å sette av mer tid til erfaringsutveksling og diskusjoner.

Neste møte i arbeidsgiverforum vil bli avholdt til høsten.

Presentasjoner fra NHO Transports arbeidsgiverforum:

Forskjeller på minstelønn og normallønnsavtaler
Rolf Nergård, forhandlingsdirektør i NHO

Erfaringer med overgang fra normallønn til minstelønn
Harald Thomassen, administrerende direktør i Rederienes Landsforening

Orientering om mellomoppgjøret
Johannes Straume, advokat NHO Transport

Fagansvarlig

Johannes Straume

Advokat / forhandler
T: 23 08 86 04M: 950 14 530

NHO Transport

Org.nr. 970 168 168

Telefon, e-post
Tlf: 23 08 86 00

E-post: post@transport.no
Postadresse
Postboks 5477
Majorstuen
0305 Oslo
Besøksadresse
Næringslivets hus
Middelthunsgate 27
0368 Oslo
Redaktør: Marit Grøttheim, e-post: marit.grottheim@transport.no