Søk

Du er her:

Kollektivbransjens innspill til 
NTP 2018–2029:

 

 

 

 

 

Sentral avtale om etterutdanning

Tips en venn om denne artikkelen

Publisert: 23.02.2012
Norsk Transportarbeiderforbund, Yrkestrafikkforbundet og NHO Transport har nå blitt enige om en sentral avtale vedrørende den obligatoriske etterutdanningen for yrkessjåfører. Avtalen vil inngå som en del av vårens tariffoppgjør, og betingelsene avspeiler stort sett vilkårene i dagens lokale avtaler.

Krav om obligatorisk etterutdanning ble gjort gjeldende for bussjåfører fra og med 2011, og NHO Transport hadde høsten 2010 to møter med Transportarbeiderforbundet og Yrkestrafikkforbundet med sikte på å utforme en sentral avtale om gjennomføringen av etterutdanningen. Disse sonderingene førte ikke frem, og det måtte i stedet inngås lokale avtaler. En del av de lokale forhandlingene har endt som tvistesaker mellom arbeidsgiver og Transportarbeiderforbundet. 

- De ulike tvistesakene havnet etter hvert på NHO-LO-nivå, men disse partene klarte heller ikke å bli enige. De oppfordret imidlertid Transportarbeiderforbundet og NHO Transport om å starte nye forhandlinger, sier administrerende direktør i NHO Transport, Jon H. Stordrange.

Partene har nå blitt enige, og medlemsbedriftene vil få tilsendt kopier av avtalene med Transportarbeiderforbundet og Yrkestrafikkforbundet som del av et eget tariffsirkulære. Avtalen gjelder kun for ansatte knyttet til Bussbransjeavtalen.

Før nye forhandlinger startet, foretok NHO Transport en uformell kartlegging av betingelsene i de lokale avtalene. - Betingelsene i ny avtale utgjør et felles multiplum av innholdet i de lokale avtalene. Kartleggingen viste også at de fleste medlemsbedriftene ønsket en sentral avtale, sier Stordrange. - Vi er også glad for at vi fikk løst dette spørsmålet i god tid før årets lønnsforhandlinger starter, avslutter Stordrange.

Sentral avtale trer i kraft fra og med 1.4.2012. Det er selvsagt anledning til å avtale andre vilkår lokalt hvis både arbeidstaker- og arbeidsgiversiden ønsker dette.

Fagansvarlig

Jon H. Stordrange

Administrerende direktør
T: 23 08 86 06M: 415 06 770

NHO Transport

Org.nr. 970 168 168

Telefon, e-post
Tlf: 23 08 86 00

E-post: post@transport.no
Postadresse
Postboks 5477
Majorstuen
0305 Oslo
Besøksadresse
Næringslivets hus
Middelthunsgate 27
0368 Oslo
Redaktør: Marit Grøttheim, e-post: marit.grottheim@transport.no