Søk

Du er her:

Kollektivbransjens innspill til 
NTP 2018–2029:

 

 

 

 

 

Virksomhetsoverdragelse tema i Arbeidsgiverforum

Tips en venn om denne artikkelen

Publisert: 25.08.2011
NHO Transport inviterer medlemmene til et nytt møte i Arbeidsgiverforum fredag 9. september. Hovedtema for møtet er utfordringene som kan oppstå i forbindelse med virksomhetsoverdragelse, og hvilke erfaringer man har gjort.

NHO Transport er medarrangør for messen Transport 2011,og Arbeidsgiverforum er derfor denne gangen lagt til Lillestrøm, slik at det er enkelt å kombinere med et messebesøk.

Det vil bli satt av tid til diskusjoner og spørsmål i forbindelse med temaene som tas opp, og det blir også anledning til å ta opp enkeltsaker med NHO Transports advokater på tomannshånd.

Felles lunsj

Det er ingen deltakeravgift, og vi inviterer til en felles lunsj etter avsluttet program.

Møteplass og faglig påfyll

NHO Transport startet i vår opp et eget arbeidsgiverforum for medlemmene, og første møte ble avholdt i april. Dette gir en god kontaktflate mot medlemmene for å forstå bransjens utfordringer, og i tillegg skaper det en god møteplass for å dele erfaringer med kolleger som kjenner hverdagen i bransjen og få faglig påfyll.

Meld deg på

Klikk her for å melde deg på NHO Transports Arbeidsgiverforum.

 

Program for Arbeidsgiverforum i NHO Transport

Tid:  Fredag 9. september 2011, kl 09.00 – 12.00.
Sted:  Thon Hotel Arena, Lillestrøm

Dagens aktuelle tema: Virksomhetsoverdragelse – erfaringer og utfordringer
09:00 - 09:15 Velkommen
Presentasjon av deltakerne
09:15-09:45 Aktuelle tariffsaker
Kort orientering om det pågående utvalgsarbeidet, det kommende tariffoppgjøret og aktuelle tvistesaker sentralt og lokalt.
09:45-10:00 HMS
Kort orientering om det partssammensatte IA‐arbeidet samt nye sjekklister og veiledere. Mulighet for å utveksle erfaringer.
10:00-10:15 Pause
10:15-10:45 Runde rundt bordet
Aktuelle arbeidsrettslige problemstillinger bedriftene ønsker å ta opp.
10:45-11:15 Arbeidstakernes erfaringer med virksomhetsoverdragelse ved anbud
Foredragsholder ikke fastsatt
11:15-11:45 Virksomhetsoverdragelse – Hvilke praktiske problemer skaper yrkestransportloven § 8?
Advokat Kurt Weltzien, NHO
11:45-12:00 Oppsummering
12:00 Lunsj


  

Fagansvarlig

Johannes Straume

Advokat / forhandler
T: 23 08 86 04M: 950 14 530

NHO Transport

Org.nr. 970 168 168

Telefon, e-post
Tlf: 23 08 86 00

E-post: post@transport.no
Postadresse
Postboks 5477
Majorstuen
0305 Oslo
Besøksadresse
Næringslivets hus
Middelthunsgate 27
0368 Oslo
Redaktør: Marit Grøttheim, e-post: marit.grottheim@transport.no