Søk

Du er her:

Kollektivbransjens innspill til 
NTP 2018–2029:

 

 

 

 

 

Lover og forskrifter

Tips en venn om denne artikkelen

Lover

Arbeidsmiljøloven

Arbeidstvistloven

Boikottloven

Folketrygdloven

Lønnsnemndsloven

Permitteringslønnsloven

 

Forskrifter

Forskrift om arbeidstid for sjåfører og andre innenfor vegtransport

Forskrift om kjøre- og hviletid for vegtransport i EØS
 

NHO Transport

Org.nr. 970 168 168

Telefon, e-post
Tlf: 23 08 86 00

E-post: post@transport.no
Postadresse
Postboks 5477
Majorstuen
0305 Oslo
Besøksadresse
Næringslivets hus
Middelthunsgate 27
0368 Oslo
Redaktør: Marit Grøttheim, e-post: marit.grottheim@transport.no